skip to Main Content

Okur Bültenine abone olarak, yeni kitaplar ve duyurulardan haberdar olabilirsiniz.

Birbirinden değerli eserleri ile Sufi Kitap’ta.

Birbirinden değerli eserleri ile Sufi Kitap’ta.

Birbirinden değerli eserleri ile Sufi Kitap’ta.

Yazarlarımız
Ekrem Demirli
Ekrem Demirli
Rize-İkizdere doğumlu. 1993’te Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nden mezun olduktan sonra 1995’te Abdullah İlâhî’nin Keşfü’l-Vâridât’ı adlı teziyle yüksek lisansını; 2003’te de Sadreddin Konevî’de Marifet ve Vücûd başlıklı çalışmasıyla doktorasını tamamladı. Hâlen İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Tasavvuf Anabilim Dalı’nda öğretim üyeliğini sürdüren Demirli, çalışmalarını ağırlıklı olarak iki alanda sürdürmektedir: Birincisi Konevî şarihleri, ikincisi ise İbnü’l-Arabî. Ekrem Demirli’nin Sadreddin Konevî, Abdürrezzâk Kâşânî, İbn Sînâ ve İbnü’l-Arabî’den çevirileri, hakemli dergilerde yayınlanmış makaleleri, ulusal ve uluslararası sempozyumlarda sunulmuş tebliğleri bulunmaktadır.
Mim Kemâl Öke
Mim Kemâl Öke
Kökeni Orta Asya Uygur Türklerine dayanan bir ailenin çocuğu olarak 1955’te İstanbul’da doğdu. İlköğrenimini Şişli Terakki Lisesi’nde bitirdi. 1973’te Robert Kolej’den mezun olduktan sonra İngiltere’ye giderek Cambridge Üniversitesi’nde İktisat ve Tarih alanlarında yüksek tahsilini tamamladı. Sussex, Cambridge ve İstanbul üniversitelerinde siyaset bilimi ve uluslararası ilişkiler ihtisası yaptı. 1979’da BM Filistin Dairesi’nde çalıştı. 1980’de Türkiye’ye gelerek akademik kariyere yöneldi. Boğaziçi Üniversitesi’nde 1984’te doçent, 1990’da profesör oldu. 1983’te TRT’de genel müdür danışmanlığına getirildi ve kuruma başta “Timur Devrinde Kadiz’den Semerkant’a Seyahat” olmak üzere çeşitli belgeseller hazırladı. 2006’ya değin TRT ve özel kanallarda yarışma, sohbet, haber ve tartışma programlarına imza attı. Günlük gazetelerde “Mim Noktası”adını verdiği sütununda dış politika değerlendirmeleri yaptı. İdari görevlerden hep uzak durmasına rağmen, Dışişleri Bakanlığı’nı temsilen yurt dışında resmî toplantılara katıldı. Akademik kariyeri boyunca araştırmaya hep öncelik verdi. Türkçe, İngilizce, Urduca ve Arapça yayımlanmış yirmiyi aşkın eserleri arasında (Osmanlı-Türk dış politika tarihine ilişkin, Filistin, Ermeni, Musul ve Hilafet sorunları üzerine) yazdıkları alanında temel referans kaynağı addedilmektedir. “Asker-sivil, din ilişkileri” üzerine ülkemizdeki ilk kapsamlı incelemeleri kaleme aldı: Din-Ordu Gerilimi; Derviş ve Komutan: Özgürlük-Güvenlik Sarkacındaki Türkiye’de Kimlik Sorunsalı; Kılıç ve Ney; Gazi ve Sufi. Son beş yıldır postmodern insanın kişilik-kimlik ve ruhunu keşfetmesinde müziğin (ritim ve raksın) rolünü incelemektedir. Bu doğrultuda Latin Amerika (Kaderle Dans) ve Afrika (İlahlarla Dans) toplumlarının mistik deneyimlerini “deneme”türünün özgünlüğü içinde değerlendirmiştir. Beşeri bilimlere “insan telakkisi” ışığında eğilmekte ve bu bağlamda (Türk) tasavvuf felsefesi üzerinde durmaktadır: Aşkla Dans: Türkler, Tasavvuf ve Musiki. Tarihin akışı içinde insanın ikilemlerini resmeden Günbatımı, Kızılelma, Yaşanmamış Anılar ve Duvardaki Kan adlı romanları da bulunmaktadır. Kültürel ve bilimsel çalışmaları nedeniyle çeşitli ödüller alan Öke, karakalem resimlerinden oluşan kişisel ve kolektif sergiler açmıştır. Kızıyla beraber Türk sanat ve tasavvuf musikisi korolarına katılmakta ve binicilik sporu yapmaktadır. Sosyal duyarlılığı uzantısında engelli bireylere ritim ve dans (folklor) dersleri vermektedir. “Down Sendromu” konusunda yapmış olduğu araştırmaları ve deneyimleri içeren 47. Kromozom adlı ailelere yönelik bir el kitabı da mevcuttur. Evli (Neval) ve iki çocuklu (Alihan, Nazlı Hilal) ve bir torunludur (Demirhan Kemal).
Robert Frager
Robert Frager

Robert Frager, ABD’li psikolog, yazar, sufi. Benötesi (Transpersonal) Psikoloji’nin öncülerinden ve Pozitif Psikoloji’nin kurucu babalarından olan Frager, Association for Transpersonal Psychology’nin başkanlığı ve Institute of Transpersonal Psychology’nin kurucusudur. Dr. Frager, Muzaffer Ozak’ın halifelerinden biri olarak Halveti-Cerrâhî tarikatının Amerika’daki önderlerinden biridir. Kendisinin başında bulunduğu dergâh California Redwood City’de bulunmaktadır. 1960’larda Japonya’dayken ünlü usta Morihei Ueshiba ile Aikido çalışan Frager 7. kuşak dan sahibi bir Aikidokadır.

Sufi Kitap, “Ragıp Baba” olarak da bilinen Robert Frager’ın tasavvuf hakkındaki eserlerini Türkçeye kazandırmak niyetindedir.

Shems Friedlander
Shems Friedlander
“New York City’nin kalbinde” doğmuş olan Shems Friedlander ödüllü bir grafik tasarımcısı, usta bir fotoğrafçı, ressam, şair, film yapımcısı ve tasavvuf hakkında kitapları olan bir yazardır.

İkisi Hz. Mevlâna ve semazenler hakkında olmak üzere dokuz kitabı vardır. Tabloları New York ve Kahire’de sergilenmiş; çizim ve fotoğrafları muhtelif özel koleksiyonlarda yer almıştır. Çektiği Türk dervişlerin fotoğrafları, belgesel klasikleri hâline gelmiş; New York, Kahire, İskenderiye ve Dubai’de sergilenmiştir.

En son belgesel filmi Faysal: Bir Kral’ın Mirası’nın ilk gösterimi Kasım 2012’de Londra’daki BAFTA Tiyatrosu’nda gerçekleştirilmiş ve eser, Chagrin Falls Belgesel Film Festivali’nde gösterilmiştir.
Shems Friedlander başta Mekke, Medine, Kahire ve İstanbul olmak üzere bütün Ortadoğu’da muhtelif şeyh efendilerden feyz almış, istifade etmiştir. Kraliyet İslami Araştırmalar Enstitüsü tarafından Sanat ve Kültür alanında 2012’nin “En Etkili 500 Müslümanı”ndan biri seçilmiştir. Hâlihazırda Kahire Amerikan Üniversitesi’nde görsel iletişim alanında profesör olarak ders veren Friedlander, dönüşümlü olarak Kahire ve İstanbul’da ikamet etmektedir.
Hayat Nur Artıran
Hayat Nur Artıran

H. Nur Artıran, öğrenimini tekstil üzerine tamamlayarak uluslararası firmalarda yönetici olarak çalıştı.
Çocukluğundan beri bazı sufi üstatların özel derslerine devam etti. İlk tasavvufi eğitimini 1983 yılında Niyazi-i Misri Divanı üzerine yaptı.
"Sertârik Mesnevîhân" Şefik Can'ın (1909-2005) uzun yıllar yardımcılığını yaptı, hizmetinde bulundu.
Cevahir-i Mesneviyye, Mesnevî'den Hikâyeler, Okullar için Mesnevi'den Seçmeler ve Mevlânâ'nın Rubailerinden Seçmeler adlı kitapları yayına hazırladı.

Mesnevi sohbetlerinden oluşan Aşk Bir Davaya Benzer isimli kitabı 2011'de, Aşk Terk Etmez ise 2014'te yayımlandı.
Yurtiçinde ve yurt dişinda birçok konferanslar verdi. Radyo, televizyon programlarına katıldı.
Ulusal ve uluslararası sempozyumlarda tebliğleri, çeşitli makale ve yazılar yayımlandı.
Dünya Engelliler Birliği, Uluslararası Mevlana Vakfi ve merkezi Hollanda'da bulunun Uluslararası Sufi Konseyi üyesi olan H. Nur Artıran halen "Şefik Can Uluslararası Mevlânâ Eğitim ve Kültür Derneği" başkanı olarak yurtiçi ve yurtdışında çalışmalarna devam etmektedir.

Muhyiddin Şekûr
Muhyiddin Şekûr

Ohio, Cleveland’da doğan ve bugüne kadar profesyonel hayatı boyunca çeşitli akademik görevlerde bulunan Şekûr 1973’te ABD Kent Eyalet Üniversitesi’nde Psikolojik Danışmanlık bilim dalından doktora derecesi aldı. Uzun yıllar New York Eyalet Üniversitesi’nde Eğitim Danışmanlığı Doçenti olarak çalıştı. ABD’de ve başka ülkelerde öğretmen ve uygulayıcı olarak bireysel terapi ve aile terapisi alanlarında ders verdi, akıl sağlığı sorunları üzerine makaleler yazdı. Hayatın sadece afakî boyutuna değil, enfüsî anlamına da odaklanan Şekûr, yıllar önce tasavvufla tanıştı. Doğu’da uzun seyahatlere çıktı, kutsal toprakları birkaç kez ziyaret etti. Bosna-Hersek Savaşı sırasında yetim çocuklara psikolojik rehberlik hizmeti veren bir organizasyonu yönetti. O yıllarda yaşadıklarını kitaplarına taşıdı. Şekûr, Hüseynî Hayatî Rufaî tarikatına mensuptur, ömrünü İslam’ı anlamaya adamıştır.

Mahmud Erol Kılıç
Mahmud Erol Kılıç
İstanbul’da doğdu. Sırasıyla Hırka-i Şerif İlkokulu, Vefa Lisesi ve İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi’nde öğrenim gördü. Ayrıca bazı âlimlerden klasik tarzda dersler okudu ve bazı sûfî üstadların özel derslerine devam etti. Lisans sonrası çalışmalarını özel olarak İslâm Tasavvufu alanında yoğunlaştırdı. 1988’de asistan olarak göreve başladığı İslâm Felsefesi Anabilim dalında, “İslâm Kaynakları Işığında Hermes ve Hermetik Düşünce” isimli yüksek lisans tezini hazırladı (basıldı). Türkiye üniversitelerinde “Tasavvuf Anabilim Dalı”nın kuruluşunun ardından bu anabilim dalında yapılan ilk doktora tezi sayılan “İbn Arabî’de Varlık ve Mertebeleri” isimli tezini savundu (basıldı). Türkçe ve yabancı dillerde birçok ansiklopedi ve dergilerde sahasıyla ilgili makaleleri yayınlandı, milli ve milletlerarası konferanslarda tebliğler sundu, radyo ve televizyon programlarına katıldı. Türkiye Yazarlar Birliği, 2004 yılında Sufi ve Şiir isimli kitabını inceleme-araştırma dalında yılın kitabı seçti. Bir dönem Türk ve İslâm Eserleri Müzesi (TİEM - İstanbul) Başkanlığı (2005-2008), Islâmic Manuscript Association (TIMA - Cambridge) yönetim kurulu başkanlığı (2006-2012) ve Journal of Sufi Studies (BRİLL - Leiden) editörlüğü (2010-2015) görevlerinde de bulunan yazar, Oxford’ta bulunan Muhyiddin Ibn Arabi Society (MIAS)’nin şeref üyesidir. Halen 2008 yılında seçildiği merkezi Tahran’da bulunan İslâm Konferansına Üye Ülkeler Parlamentolar Birliği (PUİC) Genel Sekreterliği görevini deruhte etmektedir. Evli ve iki çocuk babasıdır. İngilizce, Arapça, Farsça ve Fransızca bilmektedir.
Rabia Christine Brodbeck
Rabia Christine Brodbeck
İsviçre’nin Basel şehrinde doğdu. 12 yaşında bale eğitimine başladı. Londra’da bale ve modern dans eğitimi gördü. Tek başına gerçekleştirdiği performanslarla dünyaca ünlü bir modern dansçı haline geldi, ödüllere layık görüldü. 1986’da New York’ta İslâm ve tasavvufla tanıştı. 1987’de Müslüman oldu. 1992’den itibaren İstanbul’da yaşamaya başladı. Brodbeck, birçok televizyon kanalında farklı programlara ve konferanslara davet edildi. Keşkül, Altınoluk gibi çeşitli dergilerde ve birçok gazetede makale ve röportajları yayımlandı. Ayrıca yazarın hayatı, “Avrupa’da İslâm” projesi dâhilinde, TRT’nin Avrupa Birliği için hazırladığı belgesel programına konu oldu.

Türkiye’de Fakr'a Övgü ve Hazreti İnsan adlarıyla yayımlanan iki kitabın birleştirilmiş versiyonu (From the Stage to the Prayer Mat, Tughra Books) 2009’da New York Kitap Festivali’nde Maneviyat (Spirituality) ödülüne layık görüldü.
Ömer Tuğrul İnançer
Ömer Tuğrul İnançer
1946’da Bursa’da doğdu. Orta tahsilini Bursa’da tamamlayıp İstanbul Hukuk Fakülte-si’ni bitirdi. Yirmi yıl kadar muhtelif şirketlerde müşavir-avukatlık yaptıktan sonra 1991 yılında Kültür ve Turizm Bakanlığı İstanbul Tarihi Türk Müziği Topluluğu’nda sanatçı-müdür olarak çalışmaya başladı. 2011 Haziran’ında yaş haddinden emekli oldu.

Türk kültürü ve sanatı ile ilgili çalışmalarına devam etmektedir. Tahsili sırasında özel olarak müzik dersleri aldı. Çeşitli radyo ve televizyon programlarında misafir sanatçı olarak yer almış olup, birçok yurt içi ve yurt dışı konserlerde müzik faaliyetlerinde bulundu. Tasavvuf konularında da yine yurt içi ve yurt dışında pek çok konferanslar verdi, seminerlere katıldı. Ayrıca çeşitli makaleleri, röportajları ve sekiz kitabı yayınlanan Ö. Tuğrul İnançer evli ve biri psikolog diğeri ekonomist iki çocuk babasıdır.
Instagram
This error message is only visible to WordPress admins

Error: No connected account.

Please go to the Instagram Feed settings page to connect an account.

Back To Top