skip to Main Content

Önce gönül karar verir, akıl onu takip eder. Tasavvuf da insana, içinde potansiyel olarak var olan olgunluğa erişmesi yolunda yardımcıdır. O yüzden tasavvuf ilk önce gönle yönelir. Gönül kırmak Kâbe’yi yıkmakla eş tutulur. Çünkü Kâbe Allah’ın evi olduğu gibi gönül de Allah’ın insandaki karargâhıdır. Allah hiçbir yerlere sığmaz ancak müminin kalbine sığar.

Bu hitap Hz. Peygamberden hatta Hz. Âdem’den bu yana vardır. Kıyamete dek de olacaktır. Bu söz olur, ses, nağme olur; bakış, nefes, dokunuş olur; devran olur, sema olur. Kentte olur, köyde olur, metropolde olur, uzayda olur. Çünkü sadece insanlık değil, hayvanlar, bitkiler, taş, toprak… ölesiye dek aşk uğruna döner, farkında olsun olmasın.

SUFİ KİTAP, gönülleri mamur eden bu yolda karınca olabilmek için; tasavvuf