skip to Main Content
Allah Aşkı

Allah Aşkı

Ünlü bir sufibizlere şu müjdeyi verir: “Eğer insanlar, nasıl bir Allah’ın kulu olduklarını bir bilselerdi, sevinçten uçarlardı!”

Allah Aşkı,işte o bilgiye ermiş, yani “nasıl bir Allah’ın kulu olduklarının” farkına varmış seçkin insanların Allah’a olan sonsuz muhabbetlerini, onların tarifsiz Allah aşklarını dillendiriyor.Gerçek Sevgili’nin O olduğunu, O’nun ve Elçisinin dışındaki sevgililerin geçici, yanıltıcı ve boş olduğunu yakinen anlatıyor.Allah sevgisini, anlattıklarıylaperçinleyip alevlendirirkenböylece gerçek bir gönül huzuruna ve ruh dinginliğine kavuşma yolunda atılacak adımların ipucunu veriyor.

Kitapta sözü edilen ve Allah aşkıyla yanıp tutuşan o büyük sufilerden Rukıyye el-Mevsıliyye’ninzikrettiği gibi:

“Ben Rabbimi sonsuz bir aşkla seviyorum! Eğer benim cehenneme atılmamı emretse O’na olan sevgimden dolayı cehennemin alevini hissetmem! Beni cennete koymalarını ferman etse O’nun sevgisinden dolayı oradan da bir haz almam! Çünkü O’nun sevgisi bende her şeye baskın!”

Allah Aşkı

Kitaptan Alıntılar

* Bilelim ki kulluk üç temel esasa dayanır: Korku, umut ve aşk.
* “Kimde şu üç nitelik varsa, onda imanın tadı ve lezzeti
vardır:
Allah ve Elçisini her şeyden çok daha fazla sevmesi.
Allah için sevip Allah için kızması.
Allah’a bir şeyi ortak koşmaktansa ateşe atılmayı tercih etmesi.”
* Hasan ibn Âdem hazretleri şöyle derdi:
“Sev Allah’ı, sevecektir seni. Fakat bilesin ki sen Allah’a ibadet etmeyi sevmedikçe, O’nu sevemezsin!”
* Hz. Hasan Efendimiz niyazlarında şöyle sesleniyordu:
“Yüce Allahım, beni bütün dünya sevgilerinden ve tatlarından koparıp alan bir sevgiyle şereflendir! Beni âhiret hayrını ve nimetlerini kendisinde toplayan bir sevginle nimetlendir!
Rabbim, sevgini benim nazarımda en tercih edilen ve en hoşlanılan sevgi yap! Bana, sevgilerinde senin aşkından başka bir şeye yer olmayan o sana gönül vermiş
kimselerin sevgisini ver!
* Zünnûn hazretleri şöyle derdi:
“Marifet üç şeyle elde edilir: O’nun olup bitenleri nasıl yönlendirdiğini, kaderleri nasıl çizdiğini ve yaratılanları nasıl yarattığını tefekkür ederek.”
* Bişr el-Hafî hazretleri, Feth el-Mavsılî hazretlerinin şöyle dediğini nakleder:
“Kalbine uzun uzun bakan kimseye Sevgili’nin sevgisi dolar. O mutluluk, onun geçici arzu ve heveslerini bastırır. Onda O’nu sevme ve O’na kavuşma heyecanı doğurur. O’ndan başka her şeyden yüz çevirir. O’nun hakkını gözetir ve her an ve her yerde O’ndan korkar. Bu hâl onda, Yüce Allah’ın cemalini görme hazzı ve şevki uyandırır.”

Satış Noktaları

Back To Top