skip to Main Content
Anadolu Tasavvuf Tarihine Notlar I

Anadolu Tasavvuf Tarihine Notlar I

İlmin, irfanın ve sanatın her köşesine yayıldığı ve rayihasını bıraktığıdevâsâ bir dergâh misalidirAnadolu. Asırlar boyunca, gönlü yaratılmıştan Yaratan’a çeviren, halk içinde Hakk ile beraber olmanın talimini yaptıran ruhsal tecrübenin ışığında yol almıştır bu topraklarda yaşayanlar. Cihan Padişahı Kanûnî Sultan Süleyman bile,

Padişah-ı âlem olmak bir kuru kavga imiş

Bir velîye bende olmak cümleden âlâ imiş

diyerek Osmanlı’nın dinî, fikrî ve ilmî varlığını besleyen bu manevî otoritenin önünde diz çökmüştür.

Anadolu Tasavvuf Tarihine Notlar I, Prof. Dr. Mahmud Erol Kılıç’ın Anadolu’nun fethinde bizzat rol alan Alperen dervişlerden Nâzım Hikmet’in şiirine, Muhyiddin ibn Arabî’den Aziz Mahmud Hudaî’ye, İstanbul’un tekkelerinden tasavvuf musikisinekadar pek çok konuda bu coğrafyada yaşanan mistik tecrübeye ışık tutan yazı ve söyleşilerini bir arada okurlarına sunuyor. Kılıç’ın Anadolu tasavvuf tarihi, özelde ise kendi çalışma alanıyla ilgili verdiği söyleşilerin ve kaleme aldığı yazıların bu ilk kısmı, hayatının büyük bir kısmında o irfan ocaklarını talim etmiş bir dimağın hafızasından süzülüp günümüze aktarılanlarla aynı zamanda Osmanlı’nın son dönemleri ile Cumhuriyet’in ilk dönemlerine dair birincil kaynaklara dayanan muhtasar bir kültür tarihiçalışması teşkil ediyor.

Anadolu Tasavvuf Tarihine Notlar I

Satış Noktaları

Back To Top