skip to Main Content
Âşıklar Tabîbi

Âşıklar Tabîbi

Nutukları dillerde aşk ve şevkle dolaşan bir bülbül… Nice bülbülün âşık olduğu bir gül… Civarına erişen herkesi Zat tevhidine ulaştıran, dost ilinin kılavuzu, her dileyenin dileğine eriştiği, her müşkili halleden bir eren… Üstadı için söylediği sıfatların tümüne kâmilen kendisi erişmiş olan bir muakkip… Âşıklar Tabîbi Aziz Mahmûd Hüdâyî… Prof. Dr. Hasan Kâmil Yılmaz’ın dilinden bu güzelim Aziz’in hayatını, irfanını, eserlerini ve tesirlerini bilmek/tanımak isteyenler için altın bir fırsat… Bu bereketli yaşamın derinliklerine dalmaya hazır mısınız?
Âşıklar Tabîbi

Satış Noktaları

Back To Top