skip to Main Content
Aşkın Bir Noktası

Aşkın Bir Noktası

M. Fatih Çıtlak, muhabbetle yaratılan, külli muhabbetten bir cüz olarak zuhur eden insanı,maksadına ulaştıran, bu uğurda pervane gibi döndüren cazibeyi, aşkı anlatıyor.Aşkın Bir Noktası’nda, zahirin bâtın ile uyumunu, kalbin akıl ile, tarikatın şeriatile beraber yürümesini, cüz’ün daima küll’ünü istemesini, küll’ün ise her zamancüz’ünü çekmesini, seyr u sülukun başının ve sonunun tev