skip to Main Content
Aşkın Halleri

Aşkın Halleri

“Aşkın Halleri” İbn-i Arabi, İbn-i Sina, ve Said Nursi gibi 11 önemli İslam düşünürünün “aşk” hakkında kaleme aldıkları enfes yazılardan oluşuyor. Risalelerden bazısı 1000 sene evvel kaleme alınmış olsa da aşkla ilgili anlatılan haller ve hikâyeler bugün de geçerli ve insan var oldukça da güncelliğini sürdüreceğe benziyor.

Eseri yayına hazırlayan Sadık Yalsızuçanlar ve Mehmet Fatih Birgül kitap için yazdıkları mukaddimede, bütün din ve uygarlıklardan farklı olarak, İslam medeniyetini bir “aşk medeniyeti” olarak tarif ediyor.

Yalsızuçanlar ve Birgül’ün kitabı hazırlarken gözettikleri en önemli kriter, risalelerin her birinin, aşka farklı bir açıdan yaklaşıyor olması…

Kuran, Hz. Peygamber ve Aşk

Vahdet-i Vücud, Tasavvuf ve Aşk

Akıl, İrade ve Aşk

Felsefe ve Aşk

Kadın, Erkek ve Aşk

“Aşkın Halleri” okurunu aşkın boyutlarını keşfetmeye çağırıyor!

Aşkın Halleri

Satış Noktaları

Back To Top