skip to Main Content
Bir Alimin Günlüğü

Bir Alimin Günlüğü

Bu eser, engin ilmi ve ilgi çeken görüşleriyle sadeceİslâm dünyasında değil, Batı âleminde de kendini kabul ettirmiş bilge bir âlimin eseridir. Diğer Avrupa dilleri bir yana, sadece Fransızcaya üç kere çevrilmiştir.

Yazar, 20 sene boyunca tuttuğu notları, günlükleri, değerlendirmeleri, şahit olduğu ibret verici hikâyeleri ve öğütleriyle 850 yıl öncesinden günümüze ışık tutuyor.

İbnü’l-Cevzî, kendi gözlemlerinden hareketle, insanoğlunun farklı yönlerini gözler önüne seriyor, o yüzden de halk kesiminden en yüksek düzeydeki ilim ve fikir adamına kadar herkese sesleniyor.

Bu eser, döne döne okuma isteği uyandıran, vazgeçilmez bir başucu kitabıdır.

Zevkle okunacak, çok şey öğrenilecek bu kitabın sayfalarına öylesine bir göz gezdirmek bile insana, ihtiyaç duyduğu huzurun ve mutluluğun tatlı nefesini hissettirecektir.

Bir Alimin Günlüğü

Kitaptan Alıntılar

"Allah’ı hakkıyla bilip tanıyanlar, Allah sevgisiyle öylesine mesttirler ki başka bir sevginin ne olduğunu asla bilmezler. Öyle kimselerin kalpleri, Allah bilgisi ve sevgisinin yoğunluğuyla paramparçadır."
"Akıllı kimseler musibet, fakirlik ve belâ sırasında her zaman yiğitçe bir tavır takınırlar. Başlarına gelen o felaketlerin yanında, bir de düşmanlarının sevindiğini görmemek için bunu yaparlar. Çünkü düşmanların sevinmesi, her türlü afetten çok daha beterdir. Onun için akıllı kimselerin fakirleri kendilerini zengin, hasta olanları da sağlıklı gösterirler."
"Çocuk beş yaşına gelir gelmez onu Kur’ân’ı ve ilmihal bilgilerini öğrenmeye, hadisleri de dinlemeye yönlendirmek gerekir. Fakat dinlenecek şeylerden çok ezberlenecek şeylere yöneltmek daha iyidir."
"Allah’ın yapıp ettikleri konusunda O’ndan razı olmanın gerçeğini ve Allah’ın rızasını kazanmanın da neye bağlı olduğunu bilmek isteyen kimse, Peygamberimiz aleyhisselâm tarafından yaşanan olayalar üzerinde tefekkür etmelidir."
"Günah işleyerek kazanılana değil, 'en güzel hoşgörüyle muamele edilerek' (Hicr, 15/85) kazanılan zafere zafer denir."
"Allah, iyiliğini istediği kimseyi ilim arayışında iyi niyetle donatır. O kimse ilmi ondan yararlanmak ve başkalarını da yararlandırmak için öğrenir, ilmin kendisine sunduğu fırsatları hiç umursamaz."
"Ey kendisine akıl nimeti ihsan edilmiş olan sen! Aklını hakkından mahrum bırakma ve onun ışığını söndürme! Sana söylediklerimize kulak ver de, çocuk nefsinin istediğini elde etmek için ağlayıp sızlamalarına hiç aldırma!"

Satış Noktaları

Back To Top