skip to Main Content
Erdemli İnsanın Yol Haritası

Erdemli İnsanın Yol Haritası

Ülkemizde daha ziyade Güvercin Gerdanlığı kitabıyla tanınan ve bilinen İbn Hazm, Erdemli İnsanın Yol Haritası‘ndagencinden yaşlısına, öğrencisinden öğretmenine kadar herkesin ve her kesimin dikkate alması ve uygulaması gereken öğütlerde bulunuyor. İbn Hazm, Endülüs’te devletin karar merkezinde bir bakanın oğluyken, iç savaşta tüm varlığını ve mevkiini kaybetmiş, yoksulluğa düşmüş, ülkesini terk etmek zorunda kalmış, çok çile çekmiş bir ilim adamıdır. Onun için bu kitaptaki tespitler ve nasihatler, bire bir yaşanmışlıklara, ispatlanmış bilgi ve belgelere dayanıyor:

Kendi eksikliklerini başkalarından daha iyi görüp bilene ne mutlu!

Senin kusurlarını senin yüzüne vuran kişi, seninle dostluğunu devam ettirmek isteyendir.

Şöhret olma arzusu, kesinlikle yersiz ve yararsız bir arzudur. Bunun yerine akıllı kişi, sadece erdemlerini, ibadet ve güzel davranışlarını artırmaya özlem duymalıdır. Çünkü bunu yapan kimse güzel bir adla, mükemmel bir övgüyle, tam bir iyilikle ve saygın özellikleriyle anılmayı hak eder. Dahası bunlar onu Yaradanına yaklaştırır ve Rabbinin katında anılmak gibi eşsiz bir şan ve şöhret kazanmasını sağlar. Böylece de namı ve şanı sonsuza dek sürer gider.

Erdemli İnsanın Yol Haritası

Kitaptan Alıntılar

"Bil ki istenen ve aranan tek bir şey vardır: Kaygıdan kurtulmak.
Bunun da tek bir yolu var: Allah rızası için çalışmak."
"İnsanların eleştirilerinden, ayıplama ve suçlamalarından uzak kalacağını sanan kimse delidir."
"Kendisine kötülük edenlere kötülük eden, onlar gibidir. Onların kötülüklerine kötülükle karşılık vermeyense, onların efendisi, en iyisi ve en erdemlisidir."
"İlimlerin en değerlisi, seni Yaradan'ına yaklaştıran ve O'nun rızasını kazanmana yardımcı olan ilimlerdir."
"Adalet, insanın haklıya hakkını vermesi ve kendi hakkını da almasıdır."
"Zulüm, kişinin hakkı olmayanı alması, başkasına da hakkını vermemesidir."
"Fitne çiçeği meyveye durmaz."
"Kusurlu; kusurunu bilse kâmil olur."
"Kazandıklarını (gün gelip de) kaybedebileceğin şartıyla kazan!
Bir makama, azledilebileceğini bilerek otur!"
"Gereksizi, yararsızı bir yana bırakıp kendi imkân ve ihtiyaçlarına göre giyinip kuşanan, akıllıca ve bilgece davranan insandır."
"Akıl demek, Allah'a itaat etmeyi ve erdemli davranmayı bilmek demektir."
"Her türlü erdem, dört temel üzerine inşa edilir: Adalet, idrak, cesaret ve cömertlik.
Rezilliklerin, her çeşit rezilliğin, dört kökeni vardır: Zulüm, cahillik, korkaklık ve cimrilik."
"Birine bir şey vermek istediğinde, o istemeden ver! Bu daha asil, daha özverili ve daha övgüye layık bir davranış olur."

Satış Noktaları

Back To Top