skip to Main Content
Gelin Tacı

Gelin Tacı

Bu kitap, Allah’a hakkıyla kulluk edebilmenin yol ve çarelerini gösteren en özlü tasavvuf eserlerinden biridir.

Batı dilleri dâhil pek çok dile çevrilen bu değerli eser, kalbi Allah’a bağlamak ve O’nun rızasını kazanmak için neler yapılması gerektiğini ikna edici bir dille anlatır. İnsanoğlunu kendi nefsinin nasıl aldatıp kandırdığını ve onun bu aldatışlarından kurtulmak için ne yapmak gerektiğini misallerle öğretir.

İbn Atâullah el-İskenderî tasavvufa sonradan girdiği için, tasavvufa yabancı insanlara nasıl yaklaşmak ve onların yönünü Allah’a tam olarak nasıl çevirmek gerektiğini çok iyi bilir. O yüzden de öğütleri, havada kalan sözler değil, insanın içine işleyen, kalbine dokunan nasihatlerdir.

Bu eseri okuyan kişi, kendisini gerçek bir şeyhin, bir mürşid-i kâmilin karşısındaymış gibi hisseder. Eğer Allah yolunda yürümek istiyorsa, bu kitap ona o yolu bütün yönleriyle açar. Kendisine hem dünyasını, hem de âhiretini güzelleştirecek reçeteler sunar.

Gelin Tacı

Kitaptan Alıntılar

"Peygamberler, veliler ve takvâ sahibi kimseler vesile olamazlar diye düşünmekten sakın! Çünkü onlar Allah'ın insanları Kendisinin yoluna iletsinler diye görevlendirdiği kimselerdir. Onların gösterdikleri her keramet, Peygamberimiz aleyhisselâmın hak peygamber olduğuna ek bir delildir."
"Genç adam! Nefsine bineğin gibi davran! Yoldan saptığında onu kırbaçla ve tekrar yola sok!"
"Veliler, gelinler gibidirler. Kendilerini fâsıklara (günahkârlara) göstermezler. İbadet ve tâat sana ağır geliyor ve sen onları yaparken gönlünde hiçbir haz ve zevk duymuyorsan, buna karşılık günah işlemek sana kolay geliyor ve o günah sana haz veriyorsa, bil ki senin tövben samimi değil! Çünkü kök sağlam olsaydı, dal da öyle olurdu." Ebu'l-Hasan eş-Şâzelî Hazretleri
"İbadet edemeyecek kadar çok düşkün bir durumdaysan, bu eksikliğini ağlayışlarla ve tevazu ile tamire çalış! Sana 'Kime ağlıyorsun?' diye sorduklarında da, 'Sağlıklı olan ve sağlığını Allah'a ibadet etmeyip isyanla geçirene!' de."
"Âhiret mutluluğunu hedefleyen, oraya götüreceği amelleri sağlam yapsın (işlerinin başı düzgün olsun ki hayırlı sonuç elde edesin), çünkü Allah, Kendisine karşı samimi davrananı düşmanlarının kötülüklerinden korur ve onun adına onun âhiret azığını yığar da yığar."
"Ârifin ne bu dünyası vardır, ne de öte dünyası. Çünkü onun dünyası âhireti içindir, âhireti de Rabbi içindir!" Ebu'l-Abbas el-Mürsî Hazretleri
"Dünya (ve nimetleri) sahabîlerin (Allah hepsinden razı olsun!) gönüllerinde değil, ellerindeydi!"

Satış Noktaları

Back To Top