skip to Main Content
Gönül Gözü

Gönül Gözü

Ömer Tuğrul İnançer ve Prof. Dr. Kenan Gürsoy’un TRT İstanbul Televizyonu’ndaki sohbetlerinden oluşan bu kitap, gönül iklimimize açılan bir kapı… Kitapta, içinde bulunduğumuz hayata gönül cihetinden bakmamız ve onu bu cihetten yorumlamamızaışık tutan tevhid, hürriyet, ahlâk ve gelenek gibi kavramlara dikkat çekilerek İslâm’ın estetik boyutları var mıdır, tasavvufun gönül dünyamıza etkisi nasıldır, ilim ve kültür mirasımızıntemelleri nelere dayanır gibi sorulara cevaplar da aranmaktadır. İlim, irfan, tasavvuf, kültür,medeniyet gibi konularda bilgi dağarcığımıza katkı sağlayacak kolay okunur eserlerden biri olan bu kitap, bir gönül kılavuzu olarak hayatımızdaki yerini alacaktır.

Gönül Gözü

Kitaptan Alıntılar

"Gönül Gözü, modern zamanların çorak mânevî iklimine rahmet yağmurunun damlalarını indiren bir televvün olarak okunabilir."
"İki seçkin geleneğin önde yürüyen irfân ehli, iki deniz birbirine kavuşur gibi, bir berzahtan geçip, bir dağa uruc edip, bir mağaraya girip bizi, kentin, modern yaşamın kaosundan çekip çıkararak İlâhî Hakîkat’in sonsuz sınırsız hikmet yurdunda konuk etmektedirler."
"Ö. Tuğrul İnançer ile Kenan Gürsoy’un bu canım sohbetleri, bizi, Hakk’ın âlemi kuşatmış, âlemin bütün zerrelerine sirâyet etmiş oluşu hakîkatiyle doldurur ve biz onların kelimelerine kulak verirken çoklukta birliğin güzelim resmini seyrederiz."
"Manzar, Allah’ın Kendisini gösterdiği yerdir. Mazhar, Kendisini izhâr ettiği, açığa vurduğu yerdir. Allah, bütün aşkınlıkları aşar, hiçbir yakîn ve itikada sığmaz, O’nun tecellî ve tezahürleri, sonsuz denizin dalgalarla kabarmasıdır. Âlem(ler), denizdeki dalgalara benzer, varolanlar, Varlık’ın taşmasıdır."
"Gönül öyle bir şey ki hakaret maksadıyla yanına “alçak” kelimesini koysak, “alçak gönüllü” oluyor; yükseliyor. Gönül bir türlü aşağılara inmiyor."
"Kâinatı Hâlık’ı îtibariyle temaşa etmek, fark etmeye çalışmak, onun temelinde ana prensip şeklinde var olan Hakk adına müşahade etmektir. Davranışınızı, gerçek mânâda ne için ve kimin için yaptığınızla alâkalıdır. İdealinizi ne için seçtiğiniz ve gerçek mânâsıyla neye yöneldiğinizle alâkalıdır. Ve hayatı oluşturan bütün safhaları ve parçaları birleştirmek, birleyerek o birliğin temel akîdesi olan Hakk’a doğru sevk ederek bu işi yapmaktır."

Satış Noktaları

Back To Top