skip to Main Content
Hikem-i Ataiyye Şerhi

Hikem-i Ataiyye Şerhi

“Hikmet mü’minin yitiğidir, bulduğu yerde alır.”Hz. Muhammed (sav)

Büyük hakîmlerden, marifet ehli bir hakikat eri olan İbn Atâullah el-İskenderî Hazretlerinin ârifâne bilgiye teşne olan taliplere ve sâliklere değerli öğütler içeren eşsiz eseri Hikem-i Atâiyye‘yi mutasavvıflar şöyle övdüler:

“Namazda Kur’ân’dan başka bir kitap okumak caiz olsaydı ‘Hikem’ okunurdu.”

Şâzeliyye yolunun ve evliyaullahın ulularından İbn Atâullah el-İskenderî Hazretlerinin hikmetleriellidenfazla şerhe konu oldu;defalarcaİngilizceye, Fransızcaya, İspanyolcaya çevrildi. 262 hikmetli sözü, Merhum Âlim Ahmed Mâhir Efendi’nin açıklamaları ve Tahir Galip Seratlı’nın nitelikli çevirisiyle okuruylabuluşuyor. Vera’dan zühde, muhabbetten marifete birçok konu hakkında, “Günah işlediğinde bile ümidin azalması, amele güvenmenin alametlerindendir,” kelâm-ı kibarında olduğu gibi vazıh ve vurucu bir şekilde terennüm edilmiş hikmetlerin yine yüksek maneviyatlı beyitlerle ve açıklamalarla şerh edildiği bu tasavvuf klasiği günümüzün hızlı hayatında maneviyata aç dimağlara ilahî neşveler içeren bir sofra kuruyor.

Her insanın istidadınca okuyabileceği ve kabulde zorlanmayacağı hayat gerçekleri Hikem-i Atâiyye’de…

Hikem-i Ataiyye Şerhi

Satış Noktaları

Back To Top