skip to Main Content
İslam’da Ahlak Ve Ahlak Ekolleri

İslam’da Ahlak ve Ahlak Ekolleri

“Ben ancak güzel ahlakı tamamlamak üzere gönderildim.”

“Din, güzel ahlaktır.”

Hz. Muhammed (sav)

Ahlak, insanın temel niteliğidir. Kişilere ve toplumlara değer kazandıran; onları güvenilir, itibarlı ve şerefli kılan güzel ahlaktır. Onun için de güzel ahlak, başlı başına önemli bir değerdir, hatta ibadet kabul edilir.

Her toplumun ve kavmin kendine göre bir ahlakı vardır o halde ahlak değişken midir?

Tasavvuf kültürü ve tarihi alanında önemli bir araştırmacı olan Prof. Dr. Süleyman Uludağ, İslam’da Ahlak ve Ahlak Ekollerinde, “Ahlak nedir? Kültürden kültüre göre değişir mi? Tasavvufun ve felsefenin ahlaka bakış açısı nasıldır?” sorularına hem İslamî hem de tasavvufî ve felsefî açıdan cevaplar sunuyor.

Ahlakı, toplumu ve insanı inşa eden temel olarak gören Uludağ; adabı, tasavvufî terimle edebi, bu temelin süsü olarak tanımlıyor. İslam ahlakının mahiyeti ve esasları, manevi arınmanın nasıl gerçekleştirilebileceği, felsefî ve tasavvufî bağlamda ahlak öğretilerinin hangi temeller üzerine inşa edildiği gibi konulara ve tüm bunların insan hayatına nasıl yansıdığına dair kuşatıcı bir bakış ortaya koyuyor.

İslamda Ahlak ve Ahlak Ekolleri

Kitaptan Alıntılar

“Huy dediğimiz ahlakın değişmesi belli bir usul dâhilinde nefsin eğitilmesi suretiyle gerçekleşir.”
-“Eğer huylar ve ahlak değişmez olsaydı Yüce Allah'ın peygamberler ve kutsal kitaplar göndermesinin, kötü huyları terk edip iyi huylar edinmeyi emretmesinin ne anlamı olurdu?”
-"Benim huyum bu, huyum kurusun ne yapayım, ben değişmem" sözü, iradesini kullanmak istemeyen tembel, gevşek, aciz ve zayıf kişilerin mazeretleridir; kendilerini avuttukları miskince bir bahanedir.”
-“Başkaları hangi şekilde fetva verirlerse versinler sen fetvayı kalbinden iste.” Hadis-i Şerif
-"Yüce Allah insanın bedenine ve ruhuna pek çok yetenekler vermiştir. İnsanın beden, ruh, akıl, zekâ ve zihinle ilgili kabiliyetleri sayılmayacak kadar çoktur. İnsan potansiyel olarak kendisinde mevcut olan bu kabiliyetleri veya yapısına ve doğasına uygun düşen birkaçını veyahut birini en yüksek seviyede gerçekleştirmek için bu dünyaya gelmiştir."
-"Her türlü kötü huylardan arınmaya: Hakk'ın seni sende öldürmesi, her tür iyi huylar edinmeye de: Hakk'ın seni kendisiyle diri kılmasıdır," Cüneyd-i Bağdadi
-"Kırsal hayat ve tabiat, hisleri, kalbi ve vicdanı besler. Hisler zekâya oranla masumdur, saftır."
-"Ehl-i edep arasında edebi terk, edeptendir,” zira edep resmiyet, muhabbet samimiyet anlamına gelir. Resmiyetin olduğu yerde samimiyet tam olmaz.

Satış Noktaları

Back To Top