skip to Main Content
İslam’ın Güleryüzü

İslam’ın Güleryüzü

Aristokrat ve Katolik bir aile içinde yetişti.

Seçkin tabakaya mensup çocukların okuduğu okullarda eğitim gördü.

Profesör oldu. Sorbonne ve Ezher başta olmak üzere birçok ülkenin pek çok üniversitesinde dersler, konferanslar verdi.

Fransa’nın dünya çapında en saygın bilim ve araştırma kurumu, İlmî Araştırmalar Millî Merkezi’nde (CNRS), yönetici ve uzman olarak çalıştı.

Yüzyılımızın en ünlü bilim ve fikir adamlarıyla beraber oldu, onları yakından tanıdı ve kendileriyle ortak çalışmalar yaptı.

Bir gün İkbâl’i, onun aracılığıyla da Mevlâna’yı keşfetti.

O ikisi sayesinde İslâm’a kavuşunca araştırıcı, sorgulayıcı ruhu nihayet sükûna erdi.

Bu kitapta o değerli Hanımefendi’nin gerçeği arayışı anlatılıyor.

Heyecan verici bu serüven boyunca yaşadığı dikkate değer olaylar, tartışmalar,

düşünen bir beynin soruları, tereddütleri, şüpheleri kendi ağzından soru cevap şeklinde aktarılıyor.

İslamın Güleryüzü

Kitaptan Alıntılar

"Bir karşılaşmanın veya bir kitabın hayatınızı altüst edebilmesi için önceden hazır olmak gerekir."
"Zaman Allah'ın büyük bir lutfudur. Zaman bir yandan ölümü ve yıkımı getiriyorsa da, diğer yandan yaratmanın ve verimliliğin kaynağıdır. Her şeyin gizlenmiş imkânlarını ortaya çıkaran zamandır. Şimdiki şartları değiştirme imkânı, insanın en büyük değeri ve en büyük zenginliğidir."
"Teslim olma ve razı olma tavrı, tekerleğin değişmez merkezidir. Eğer çemberin dışında kalırsanız, hakikate yalnız kendilerinin sahip olduklarına inanan ve dolayısıyla bu hakikati her çareye başvurarak başkalarına zorla kabul ettirmeye yönelen bütün o kimselerle birlikte olur, onların yanında kalırsınız. Fakat siz, kendi geleneğinizin, kendi dininizin en uç noktasına kadar giderseniz, o zaman ister istemez tekerleğin merkezine ulaşırsınız ve bu merkezin, tam da o Allah'a teslim oluş, Allah'a boyun eğiş, O'nun hükmüne razı oluş olduğunu fark edersiniz."
"İnsan, kâmil ve mükemmel olmak üzere yaratılmıştır. İnsan, insanı sınırsızca aşıp geçer ve şeyhin rolü de, son tahlilde, insanı mükemmel yapmak, kemale erdirmektir. Şeyh, hepimizin olmamız gereken o kâmil insanı doğurtacak olan bir ebedir."
"Cihad, mücadele etmek manasına gelir ve İslam'daki sahih anlamıyla bu mücadelenin, günahlarımıza karşı, bizzat kendimize, yani nefsimize karşı yapılması gerekir."
"İnsan niçin şahittir? Dünyaya gelmezden önce yaşanılmış olan kemali hatırlamaktadır da onun için."
"İslam'da büyük günah, hayatın nimetlerini sevmemek değildir. Hayır, günahların günahı, 'ruhun pintiliği'dir."
"İnsan kendi hissettiği şeyi dile getiremez ve ne kadar hacı varsa, o kadar da hac yolu vardır."

Satış Noktaları

Back To Top