skip to Main Content
Mantıkut Tayr – Kuşların İlahisi

Mantıkut Tayr – Kuşların İlahisi

Bu kitap, Hz. Mevlâna’nın “Attâr yedi aşk şehrini dolaştı, bizse hâlâ bir küçük sokağın başındayız!” diyerek övdüğü bir İslâm sûfî-şairinin şaheseridir. Bu eser, yine Hz. Mevlâna’nın, “Ben söz söylemede Şeyh Attâr’ın kulu kölesiyim! Ey dost, her ne söyledimse onu Attâr’dan duymuşum!” dediği bir üstadın kaleminden çıkmadır.

Gülşen-i Râz‘ın yazarı Şebüsterî, “Yüzlerce yıl geçer de Attâr gibi bir şair gelmez!” der. Hüsn-ü Aşk‘ın yazarı, dâhî şairimiz Şeyh Galib de ilhamını Attâr’dan aldığını söyler.

Hz. Attâr, bu eseri yazmak için şairliğini bir araya getirerek tasavvuf edebiyatında yepyeni bir çığır açtı.

Batı dillerinin hemen hemen hepsine defalarca tercüme edilen, dünyanın pek çok diline aktarılan ve bütün insanlığa seslenen bu eser, herkesi etkileyen kendine özgü çok çarpıcı bir özelliğe sahiptir. Dünyanın seçkin aydınlarının sık sık göz atmak ihtiyacı duydukları bir başucu kitabıdır. Büyük psikolog ve psikiyatristlerin de insan ruh ve karakterini anlamak için kullandıkları bir kaynak eserdir.

Bu kitabın en önemli özelliği, insanı eski hâlinde bırakmaması ve okuyucusunu gönül adamlığı yolunda ilerlemeye yönlendirmesidir.

Mantıkut Tayr – Kuşların İlahisi

Kitaptan Alıntılar

"Her insanın nasibi hayali kadardır."
"Simurg, apaçık meydanda olmasaydı hiç gölgesi olur muydu?
Simurg gizli olsaydı hiç âleme gölgesi vurur muydu?"
"Sende sevgilinin yüzünü seviyorsan bil ki onun yüzünün aynası gönlündür. Gönlünü eline al da onun yüzünü gör! Canını ayna yap da onun güzelliğini seyret!
"Aramızda nice gizli yollar, canımızda nice sırlar vardır. Zahiren ondan haber sorarım ama hakikatte canım onunla beraberdir."
"Gönül canın düşmanıdır. Canını terk edip o yola attın mı o yol biter. Can ayak bağıdır aşığa, canını verdin mi perdeyi kaldırır, sevgilinin yüzünü görürsün."
"Ey bahtsız! Bil ki canını feda etmesini bilmeyen, adam sayılmaz! Eğer bu hayat bir an bile seni sevgiliye layık hale getirmiyorsa, seni O'nun hizmetine sokmuyorsa, yüktür sana o hayat, hiçbir şeye yaramaz."
"Aşka ayağını çok sağlam basmış olan kimse dinden de geçer dinsizlikten de! Aşk sana fakrın kapısını açar, fakrsa sana inançsızlığa giden yolu gösterir! Sende inkârcılık da, iman da kalmayınca, bedenin yok olup, ruhun da ortadan
kalkınca, bu işin eri olursun! Bu sırlara ermek için de zaten er olmak gerekir!"
"İnsaf sahibi olan, yakasını anlamsız ve boş şeylerden kurtarır. Senin insaf sahibi olman, ömrünü ibadet ve secdeyle geçirmenden evlâdır."

Satış Noktaları

Back To Top