skip to Main Content
Nur Kandili

Nur Kandili

Gönenli Mehmed Efendi Hazretleri (1903-1991), yirminci yüzyıl Türkiye’sine mânevî mührünü ve Kur’ân-ı Kerîm nişanını koymuş bir hocaefendidir.

İmamlık yaptığı Hacı Kaftani, Dülgerzade, Hacı Hasan ve Sultanahmet camilerinden başka Fatih, Süleymaniye, Sümbül Efendi, Eyüp Sultan, Yavuz Selim başta olmak üzere İstanbul’un bütün camilerinin fahrî imamı, hatibi, vaizi ve hocasıdır. Ömrü boyunca camiden mescide, vaazdan sohbete koşmuş, hafız ve Kur’ân-ı Kerîm talebesi yetiştirmiş, her zaman öğrenci ve fukaraya yardım eli uzatmış, tek kişilik bir irfan ordusudur.

Bu coğrafyada din ve insanlık için hizmet eden birçok insan kendisiyle maddî ve mânevî irtibat kurmuş ve hemen hemen hepsinin Hocaefendi’yle feyiz alışverişi olmuştur. Reisülkurra Gönenli Mehmed Efendi; Üstad Bediüzzaman, Şeyh Muzaffer Ozak ve Şeyh Safer Dal gibi büyüklerin “Allah’ın velî kulu”, “Asrın velîsi” diye takdir ettikleri ulu bir zattır.

On binlerce insanın kendisinden feyiz aldığı aşikâr olmasına rağmen Gönenli Mehmed Efendi hakkında yazılı kaynak çok azdır. Nur Kandili’nde uzun yıllar Hocaefendi’nin yanında bulunmuş M. Fatih Çıtlak’ın kaleminden kendini, Kur’ân’a ve hayır hizmetlerine adamış bir velînin hayatını okuyacaksınız.

Nur Kandili

Kitaptan Alıntılar

“Hz Mevlana Celaleddin Rumi’nin buyurduğu gibi sahte şeyh ve mürşidler insanları kendilerine bağlar. Hakikat eri olan zatlar ise kişileri Allah’a bağlar. Cenab-ı Hakk’a yönlendirir.”
“…Bendeniz Kur’an hizmetinde bulunduğum sıralarda; hakimle, savcıyla, jandarmayla, polisle, hafiyelerle uğraştım. Şikayet için söylemiyorum, lakin size acı bir hakikati ifade etmek isterim. Bu hizmet yolunda, bu bahsettiğim kişilerden çok daha fazlasını üç sınıf insandan çektim. Maalesef üzülerek söylüyorum: bir; müftüler, iki; imam ve müezzinler, üç;cami cemaati. Neden oluyor bendeniz de anlamış değilim. Fakat bu böyle.. Hakimi, polisi, jandarması, gazetecisi seni tanımıyor. Zaten inancı yok. Düşmanlıklarını anlayabiliyorsun. Fakat mütedeyyin olan insanların, dindar geçinenlerin bu marazı nereden geliyor hiç anlamış değilim. Neyi paylaşamıyorlar? Hakkımda jurnal olur, bir soruşturma çıkar; bakarım, altından cemaatten biri çıkar. Filanca camiye giderim tuhaf sebeplerden insanlar cephe alır. Allah Teala cümlemizi ıslah eylesin. “
“…Bir beldede evliyadan bir zat bulunsa ve bayram yahut kandil günü gelse, o beldede yaşayanlara o velayet sahibi zatı ziyaret etmek vaciptir.”
“Ben şunu yaparım, ben bunu yaparım diye asla iddia etmez, fakat hizmete devam ederdi.”
“Fatih’in müezzinine geldi, ‘Aşk ile okuyun, aşk ile okuyun, bu aşk ile söylenecek bir sözdür.’ derdi.”
“..Adam eve girdiğinde yüzü asık olmayacak. Eve girerken gülerek gireceksin. Evden çıkarken gülerek çıkacaksın. Kadına kafa tutmak yoktur. Bak, kadın senin iffetini muhafaza ediyor, hanımına iyi davranmazsan şeytanı sevindirirsin.”
“Taharet, bereketi arttırır. Rızkı genişletir. Pislik ve necasetse bereketsizliğe ve rızkın kaybolup gitmesine sebebiyet verir. Çok mühim bir mesele. Bunu hep tanıdıklarınıza etrafınıza duyurun.”

Satış Noktaları

Back To Top