skip to Main Content
Ramazan Güzellemeleri

Ramazan Güzellemeleri

Oruç, tıpkı kurban gibi, maddî yönünün maneviyata tahavvül etmesi beklenen, bu şekilde insanın da aslına rücu etmesinevesile kılınan bir ulu ibadettir. Ramazan ise muhteviyatının merkezindeki oruç farîzasının fertten topluma, toplumdan kâinata inkişafını gerektiren bir mübarek aydır.Kadim coğrafyamızda Mevlid okumaları, salâ, salavat, cerre çıkmak, diş kirası, gölge oyunu gibi pek çok güzel gelenekle idrak edilen Ramazan ayı, kalpcoğrafyamızda ise zikr-i daim ile nesilden nesile aktarılagelen bir gönül iklimi oluşturmuş; bu iklimler de oruç ayının her bir gününde eşref-i mahlukat olan insana birer hediye mahiyetindegönül hallerine, mevsimlerine dönüşmüştür.

Huzur, buluşma, dertleşme, öğrenme, sükût, idrak, uzlet, dua, neşe mevsimleri…

İşte Ramazan Güzellemeleri, Bilal Kemikli’nin edebiyatla buluşan sıcacık anlatımıylaRamazan-ı Şerif’in manevî arınma vesilesi kılınmasına dair bir “mevsim”ler manzumesi olarak okurunu selamlıyor. Şehr-i Ramazan’ın her bir günü bu satırlarda, mü’minin hatırlaması ve hatırlatması gereken çeşitli idrak seviyeleriyle karşımıza çıkıyor. Ramazan, âdeta bir mürşid; otuz gün boyunca süren ve akabinde de bir ömürsürdürülmesi beklenenbu serencam,bir dervişin seyr u sülûk mertebeleri oluyor ve öze dönüşü Üftâde Hazretlerinin nutkunezdindemuştuluyor:

Âşıklar edin salâ

Oruç ayı geldi yine

Rahmet denizi cûş edip

Âlemlere doldu yine

Ramazan Güzellemeleri

Kitaptan Alıntılar

"Ramazan, hayret, gayret ve tefekkür zamanıdır. Ne diyeyim? Hakk hayretini ve gayretini artırsın da tefekkürün bereketlensin."
"Oruç, kalbî ibadetlerin en hası ve bir bakıma bu ibadetlerin kapısıdır. Ramazan'da bu kapıdan içeri giriyoruz. Kapının anahtarı 'terk' kavramıdır. Sadece yeme içme ve hazla ilgili talepleri değil, aynı zamanda mâlâyânîyi, çok sözü, dedikodu ve gıybeti terk…"
"Ramazan, insanın içine dönmesi, kendi evine gelmesi mevsimidir. İçimizdeki evi unutuyoruz… Kendimiz olmayı, kendimize gelmeyi erteliyoruz. Bir lütuf olarak Rabbim, Ramazan’ı hediye ediyor; bir ideal, bir ufuk sunuyor: Kendine dön! İçine, içindeki eve gel!"
"Ramazan'ın dokunuşu, insanın kumaşını aslına tebdil ediyor. Asla, fıtrata dönüşle insan güzelleşiyor. Çünkü asıl, çünkü fıtrat insanın vicdanıdır. Zaman aynasında vicdanıyla buluşan insan güzelleşir."
"Ramazan bereketi, kurulan iftar sofraları, kalkıp gitmeler, buluşmalar nasıl da hayatı zenginleştiriyor, nasıl da ömrü bereketlendiriyor. Oruç, bizi yeniden kurucu kişiliğe ve kalkıp gitmeye hazırlıyor. Ve şu manayı daha iyi anlıyoruz: Dünyada yolcu gibi ol!"
"Ramazan biraz uzlet, biraz inziva, biraz kenara çekilme mevsimidir. İlim, düşünce, keşif, icat… Aklın açılması, dikkat ve ilginin ziyadeleşmesi için yalnız kalmak lazım. İlim, sanat ve düşünce, yalnızlıktan beslenir."
"Ramazan, zikir ve fikri tezyin eden, bereket mevsimidir."
"Ramazan'ın manası içinde her ânı içeren bir eğlence vardır ki, bunun farkına varanlar, bir ömür bu eğlencenin, bu neşenin devam etmesini dilerler."
"Ülfet mevsimi Ramazan, mü'mini, arındırıyor, dost kılıyor, yâre dönüştürüyor. Böylece bayrama eriyoruz. Ne mutlu!"

Satış Noktaları

Back To Top