skip to Main Content
Ruhun Hastalıkları Ve Çareleri

Ruhun Hastalıkları ve Çareleri

Ruhları Arındıran Eser

Bir müminin bu dünyadaki huzuru ve öte âlemdeki sonsuz saadeti, dupduru bir gönle, yatışmış bir kalbe ve dingin bir ruha sahip olup olmamasına bağlıdır.

Bir bakıma uygulamalı psikoloji el kitabı niteliğindeki bu eseri yazar, inananlar her iki dünyada da gerçek anlamda mutlu olsunlar diye kaleme almıştır.

Efendimiz aleyhisselâmın “Kendini bilen Rabbini bilir!” sözünden yola çıkan kitap, kendini gerçekten bilmek isteyene, insanın ruh hâllerini bütün yönleriyle gösteriyor. İnsana berrak bir ruh aynası tutuyor. Kişinin benliğini, egosunu, nefsinin dalgalanmalarını bütün çıplaklığıyla gözlerinin önüne seriyor.

Ve yazar, kişinin sadece ruhsal hastalıklarını göstermekle kalmıyor, her iki cihanda dingin bir hayatı olsun isteyenlere, uygulaması çok kolay reçeteler de sunuyor.

Bu esere imza atan ve 10. yüzyılda yaşamış olan Sülemî hazretleri, maneviyat âleminin Kuşeyrî gibi devlerini yetiştirmiş seçkin bir âlim ve mürşiddir.

Ruhun Hastalıkları ve Çareleri

Kitaptan Alıntılar

"Nefsin hastalıklarından biri, kendisinin çoktan kurtuluşun kapısına vardığı, yani cennetlik olduğu kuruntusuna kapılmasıdır."
"Mümin, cehennem köprüsünü geçip onu arkada bırakmadıkça, korkusu dinmez; kalbi de huzur içinde olmaz."
"Yaptığı dinî davranışlardan tat almamak ve onları yavan bulmak da nefsin bir hastalığıdır. Bu hastalığın ilacı, ruhunu ihlasla beslemektir."
"Geçmişteki büyüklerimizden birine sorulmuş:
Arafat’taki insanları nasıl buldun?
O da şöyle cevap vermiş:
Vakfede öyle insanlar gördüm ki eğer aralarında ben olmasaydım, belki de Allah onların hepsini affederdi.
Kalpleri uyanık kişiler, kendilerini iyi değil de, işte böyle kötü ve günahkâr olarak görürler."
"Allah’ı tanıyan kimse, O’ndan ümidini kesmez.
Nefsini tanıyan kimse, amelini beğenmez.
Rabbini tanıyan kimse, O’na sığınır.
Rabbini unutan kimse ise kullara yanaşır."
"Nefsin hastalıklarından biri de, Allah insanın rızkını garanti etmişken aşırı derecede rızık telâşına kapılması, buna karşılık kendisinin yerine hiç kimsenin yerine getiremeyeceği ibadetlerini pek önemsememesidir."
"Haset eden kimseden daha fazla mazlum kimse görmedim çünkü sürekli kendi kendini yer ve durmadan için için yanar!"
"Kul iyi bilmeli ki Allah ancak günahında ısrar etmeyeni bağışlar."

Satış Noktaları

Back To Top