skip to Main Content
Sufi Ve Sanat

Sufi ve Sanat

Kâinatın harflerini oku,

Çünkü biz de bir zamanlar yüce harfler idik,

Şimdi aşağıya indik.

Kâinatın harflerini oku,

Zira bu harfler sana,

Okunmak üzere gelmiş birer mektuptur.

Sufi ve Sanat;şiir, kitap, hat, mimari, musiki, çini, tezhip, ciltçilik gibi geleneksel İslam sanatlarının anlamlandırılmasında tasavvufun rolünü anlatan, kâğıda, yazıya, notaya, taşa nakşolunmuş bir düşüncenin kodlarını açmaya çalışan muhtelif konuşmaların bir araya getirildiği, sanat felsefesi bağlamında çok mühim noktalara ışık tutan bir eser. İslam’ın “lübbü’l-lübbünü”, yani özünün özünü oluşturan tasavvufî düşünceyiestetize edilmiş ilâhî bir yaşam olarak tanımlayan sahanın uzmanlarından Mahmud Erol Kılıç, kitap boyunca, manevî eğitimle kesret pazarından vahdete, birlik katınayükselen erenlerin dünyasından hayatı ve sanatı yorumluyor. Zaman zamanyüzeysel bir şekilde ilgi duyabilenyahut metodik birer akademik malzeme haline getirilebilen İslam sanatlarının derûnuna, mana âlemine iniyor.

Taç kapılarda tevhid sembolizminin, cami kubbelerinde âlem katmanlarının izini sürenbu eser, “Ne oldu da dinin metinleri letafete, estetik düşüncelere bağlı latif insan tipi üretemez hale geldi?” sorusunun da cevabını satır aralarında barındırıyor.

Sufi ve Sanat

Satış Noktaları

Back To Top