skip to Main Content
Sufilerin Edepleri

Sufilerin Edepleri

Bu kitap, dünyada huzur içinde yaşamanın ve ölüm korkusunu üzerinden atmanın altın anahtarlarını veren eşsiz bir eserdir.

Peygamberimiz aleyhisselâm buyurdular: “Bir kimse, ibadet etmemesine rağmen, güzel ahlâkı sayesinde cennette en üst derecelere erişir. Durmadan ibadet eden kimse de, sırf kötü ahlâkı yüzünden cehennemin dibini boylar.”

Bir sûfîye göre güzel ahlâk: “Hem insanlara eziyet etmemek, hem de eziyetlerine katlanmaktır.”

Ebubekir el-Kettânî: “Bir müminin gönlünü hoş etmem, bana kabul edilmiş bir hacdan daha sevimli gelir.”

Ebu Osman: “Yüce gönüllü özür diler, aşağılık kimse ise böbürlenir.”

Sülemî’ye göre sûfîlerin ahlâkı: Yumuşak huyluluk, alçak gönüllülük, cömertlik, dünyaya gönül bağlamamak, dost ve ahbabına edepte örnek olmak, insanların erdemlerini, kendisininse kusurlarını görmek, herkese saygılı olmak, insanlara nasihatte bulunmak, onlar için servetini ve kendisini feda etmek.

Sufilerin Edepleri

Kitaptan Alıntılar

Sûfîlerin edeplerinden biri, Rabbimizin Peygamberimiz aleyhisselâma şu âyetiyle öğrettiği edeptir:
"Eğer onlara karşı kırıcı ve sert olsaydın, doğrusu senden koparlardı. Artık onları bağışla ve affedilmeleri için dua et! Ve toplumu ilgilendiren her konuda onlarla müşavere et; bir hareket tarzına karar verince de Allah’a güven! Çünkü Allah, Kendisine güven duyanları sever." (Âl-i İmrân, 3/159)
"Edep, Allah’ın huzurunda (olduğunu bilerek) ihlâslı bir şekilde güzel davranma tarzıdır.” (Ebu Hafs)
"Her şeyin bir hizmetçisi vardır, dinin hizmetçisi de edeptir. Edep, hür insanların süsü, büyüklerle sohbetin görgüsü, sözlerinin kabullenişi, onların edep ve ahlâkına uyma, onlara saygılı olma, yaşıtları ve dostlarıyla iyi geçinmedir.”
“Edep, dilini tutup korumak, nefsini aşağılamak ve kalbi arındırmaktır.”
“Akıllı, işin sonunu iyi görendir. Edepli, tecrübelerden en iyi yararlanandır.”
"Sûfîler yoksulların yanına zengin olarak oturmazlar."

Satış Noktaları

Back To Top