skip to Main Content
Tasavvuf Psikolojisine Giriş

Tasavvuf Psikolojisine Giriş

Tasavvuf’u ve sufilerin yolunu anlatan en net ifadelerden biri şüphesiz “Allah’ın Ahlakıyla Ahlaklanmak” kavramıdır.

Sufi psikolojisinde irade gösterip sufi yolunun yolcusu olacak kişiyi birbirini tamamlayan iki boyutlu bir süreç beklemektedir. Sufiler bu yolun iki boyutunu nefsin temizlenmesi (tezkiyetü’n nefs), ahlakın güzelleştirilmesi ve olgunlaştırılması (tezhibu’l ahlâk) olarak değerlendirir.

Sufinin kendini geliştirme serüveni sadece kişinin kendinde başlayıp kendinde biten içsel bir farkındalık, uyanış ve aydınlanmadan ibaret değildir. Bilakis kendini gerçekleştirme ve olgunlaşma süreci ötekine taşan, başkalarının dertleriyle hemhal olmayı, başkaları yararına tutum ve davranış içerisinde bulunmayı gerektirir. Bu, bütün çeşitliliğiyle tüm erdemleri kuşatan geçici dünya hayatını planlayan ve baki ahiret hayatını öngörüp bireyi bu hayata hazırlayan bir süreçtir.

Ancak sufi yolu sadece içsel arınmayla sınırlı değildir. İçsel yolculuk, arınma ve kemale erip olgunlaşma ancak bu tekâmülde ulaşılan seviyeyi başkalarına yansıtarak, hayata taşıyarak, başkalarının derdiyle dertlenmekle, başkalarına ve topluma güzel örnek olarak, bir anlamda başkalarının da manevi gelişim ve olgunlaşma sürecine katkıda bulunarak tamamlanır.

Tasavvuf Psikolojisine Giriş, kişinin kendi yolculuğunun duraklarına ve karşılaştığı engellere karşı gösterdiği tepkilere, psikolojiyi merkezde tutarak içeriden bir bakış denemesi. Bu kitapla sufinin tekâmül aşamaları derinlenmesine incelenmekte ve yolun bir haritası çıkarılmak istenmektedir.

Tasavvuf Psikolojisine Giriş

Kitaptan Alıntılar

"Bu kitap, sufilerin birer insan olarak yaşadıkları psikolojik süreçleri psikolojideki ekollerin verileriyle anlama çabasıdır."
"Bu bölümde yapılmak istenen, modern psikolojinin özellikle tranpersonel psikoloji ve pozitif psikoloji pencerelerinden sufilerinin erdemli dünyasını okuma teşebbüsüdür."
"Bu kitap, psikolojinin verileriyle ve özellikle pozitif psikoloji yaklaşımının sunduğu şemalarla tasavvufi unsurları, sufilerin menkıbelerini, erdemlerin yaşanmasına yönelik tutum ve davranışlarını anlama girişiminden ibarettir."

Satış Noktaları

Back To Top