skip to Main Content

1878'de Bitlis-Hizan'daki Nurs Köyü'nde dünyaya geldi. Dokuz yaşından itibaren çıktığı ilmî yolculuğunda birçok farklı duraktan geçen Bediüzzaman on dört yaşında Ağrı Doğubeyazıt Medresesi'nde en uzun süreli eğitimini alarak birçok ilim merkezinde düzenlenen dönem münazaralarına katıldı. Dönem paşalarının daveti ile önce tekrar Bitlis'e, sonra ise Van'a gitti. Eğitim alanında yeni ve yapıcı adımların atılması gerektiği fikri ve bu doğrultuda Doğu Anadolu'da Medresetü'z-Zehra ismini verdiği bir üniversite kurma vakti geldiği düşüncesiyle, gördüğü bir rüyanın da etkisiyle İstanbul'a hareket etti. 31 Mart Vakası döneminde, isyana karıştığı ithamı ile sıkıyönetim mahkemesinde yargılandı. Tekrar Van'a döndükten sonra eğitim metodunu iman hakikatleri üzerinde yoğunlaştıran ve çevresince sevilen bir âlim olan Nursî, dönemde hareketlenmeye yeni rejim söylentileriyle hareketlenmeye başlayan çevreleri yatıştırma çabalarına rağmen Ankara'da şekillenmeye başlayan yeni rejime karşı geldiği iddiasıyla bir kez daha itham edilip sürgüne gönderildi. Yoğun ilmî çalışmalar dışında sürgünler, hapishaneler ve mahkemelerden sonra 1960'ta Şanlıurfa'da vefat etti. 

Yazarın Kitapları

Back To Top