skip to Main Content

1300’lü yılların ortalarında İznik’te dünyaya geldi. Asıl adı Abdullah olmakla birlikte baba adına istinaden “Eşrefoğlu” ya da “Eşrefzade” unvanı ile anılır. Osmanlı’nın manevî sultanlarından Emir Sultan’a intisab eden Eşrefoğlu Rumî, zâhirî ilimleri tamamlayıp bâtınî ilimlerde de ilerledikten sonra Ankara’da ikamet eden Hacı Bayram Velî’ye gönderildi. İcazetini aldıktan sonra Bayramiyye halifesi olarak İznik’e geri döndü. Ardından Abdülkadir Geylanî’nin Hama’da bulunan evladından Hüseyin el-Hamavî’ye intisab ederek buradan da icazetini aldı ve Kadiriyye’nin Anadolu’da yaşatılması vazifesini üstlendi. Bu sebeple “Pîr-i Sânî” olarak da anılan Eşrefoğlu, 1470’te Hakk’a yürüdü. Türbesi, memleketi İznik’tedir.

Yazarın Kitapları

Back To Top