skip to Main Content

Babasının vefatından sonra yerine, Alaeddin Keykubad tarafından tayin edilen Feridun bin Ahmed, cesur bir Selçuklu komutanıydı (“sipehsâlâr”). Gençliğinde Hz. Mevlânâ’nın babası, Sultanü’l-Ulema Bahaeddin Veled’in meclislerinde bulundu, ardından Hz. Mevlânâ’nın manevî çağrısı üzerine onun müridi oldu ve kırk yıl onun hizmetinde bulundu. Savaşlara katılmadan önce mürşidinin duasını alıp onun mükaşefelerinden nasiplenen Sipehsâlâr, akrabası Çelebi Hüsameddin’in halifeliği zamanında müridlere yardım ve âyinlerde hizmet etti. Çelebi’nin, kendisinin çalışmaları hakkında müspet beyanları üzerine malının hepsini bu haberi ona getirene verip yalnızca ona yetecek miktarını alıkoyarak bizzat gördüğü ve duyduğu halleri toplamaya girişti. Sultan Veled’in halifeliğinin başlarına kadar yaşadı, 90 yaşlarındayken vefat etti.

Yazarın Kitapları

Back To Top