skip to Main Content
1949 yılında Konya’da doğdu. 1966-1967’de Konya İmam Hatip Okulu’ndan mezun oldu. 1968 yılında İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Felsefe Bölümü’ne kaydoldu. Tahsilini sürdürebilmek için Diyanet İşleri Başkanlığı’ndan görev talebinde bulundu. Eskişehir Mihalıççık vaizliğine tayin edildi. Aynı sene Hattat Hâmid Aytaç’dan sülüs-nesih yazı meşkine başladı. Bu arada Eczacı Hattat Uğur Derman’dan ta’lîk meşk etti. 1972’de ulaşım zorluğu nedeniyle Mihalıççık’tan Sokullu Şehit Mehmet Paşa Camii İmam-Hatipliği’ne getirildi. 1974’te fakülteden mezun oldu. Aynı yıl (H.1395) Hâmid Bey’den sülüs-nesih yazı icâzeti aldı. Askerliğini Işıklar Askerî Lisesi’nde öğretmen olarak yaptı. 1976’da Hekimoğlu Ali Paşa Camii İmam-Hatibi olarak göreve başladı.

Türk-İslâm medeniyetinin merkezi olarak telakki ettiği camiye, gerek kurum olarak kaybettiği fonksiyonlarını kazandırma çabalarını, gerekse o kurumun en üst düzeyindeki temsilcisi olma misyonunu yüklediği imam-hatiplik görevini, cami ölçeğinde ve külliye projesinde gerçekleştirmek istedi. Harap durumda olan cami, sebil, türbe, kütüphane ve hazirenin imar ve ihyasına çalıştı. 1996 yılında Hekimoğlu Ali Paşa Cami Kütüphanesi’nin restorasyonunu gerçekleştirerek Uygulamalı Türk-İslam Sanatları Kütüphanesi adıyla açılışını gerçekleştirdi. 2002 yılında emekli olduktan sonra “İslâm medeniyetinin merkezi olarak cami” projesini bu kütüphanede devam ettirdi.

Hekimoğlu Ali Paşa Camii bahçesinde açılan Türk-İslâm Sanatları 1. sergisi “Lâlezâr”ı, “Gül”, “İcazet”, “Mevlânâ”, “50. vuslat merasim ve albümleri” takip etti. “Kaybolan Medeniyetimiz” (Hekimoğlu Ali Paşa Camii Haziresindeki Tarihi Mezar Taşları) kitabı, hat sanatının Necm-i Süheyl’i Hattat Şevki Efendi’nin “Amme Cüzü”, Efe Hazretleri’nin “Hâce Muhammed Lutfî Hayâtı, Şahsiyeti ve Eserleri” adlı biyografik kitap, “Hulâsatü’l-Hakâyık ve Mektûbât-ı Hâce Muhammed Lutfi” adlı eser ve bu eserden seçilmiş münâcaat niteliğindeki yakarışlardan oluşan “Nazlı Niyazlar”, yine Hazret’in bestelenmiş şiirlerinden oluşan ilâhi CD’leri, “Türk Kültür ve Medeniyet Tarihinde Fatih Külliyesi” kitabı, Kutlu Doğum haftalarını vesile kabul ederek Efendimiz’e takdim edilmek üzere 2007, 2009, 2012 yıllarında O’nun sözlerinden derlediği kırk hadisten oluşan “Destegül (Allah Resûlü’nden Öğütler)” adlı kitapları yayına hazırladı. Beş yılda yazmaya muvaffak olduğu Kur’ân-ı Kerîm 2009 yılında yayınlandı.

Bu çalışmaların yanında hat sanatında hilye, kıt’a, çeşitli orijinal istifler olmak üzere 1000’den fazla eseri koleksiyonları süslüyor. Ayrıca Adana Sabancı Merkez Camii, Aşkaabad Camii, Tokyo Camii, Berlin Camii, Konya Hacı Veyszâde Camii, Selçuk Üniversitesi Kampüs Camii, Bilkent Doğramacızade Ali Sami Paşa Camii, Karacaahmet Şakirin Camii, Ataşehir Mimar Sinan Camii, Kavacık Ataullah Tekkesi Abdulvehhab Evyab Camii, Ankara Ahmet Hamdi Akseki Camii, Erzurum Alvarlı Efe Hazretleri Camii’nde ve daha birçok mimarî eserde yazıları bulunmaktadır.

Hâlen Uygulamalı Türk-İslâm Sanatları Kütüphanesi ve Atâullah Tekkesi Türk-İslâm Sanatları Bahçesi ve Klasik Sanatlar Merkezi’nde hüsn-i hat grup başkanlığı yapmaktadır.

Yazarın Kitapları

Back To Top