skip to Main Content
İbn Hazm el-Endelüsî (Ebu Muhammed Ali b. Ahmed b. Saîd b. Hazm el-Endelüsî el-Kurtubî), 994'te Endülüs Kurtubasında doğmuş çok yönlü bir İslam âlimi olmakla birlikte bir tarihçi, edebiyatçı ve felsefecidir. İslam'ın itikadî meselelerini inceleyen en önemli isimlerden biri olarak bilinir. Günümüzde tatbik edeni bulunmayan Zâhirî mezhebinin en önde gelen temsilcisi olan İbn Hazm, yetişkinlik dönemlerinde Endülüs'te baş gösteren siyasî çekişme ortamında hapse atıldı ve sürgün edildi. Berberî ayaklanması döneminde Kurtuba'dan ayrılarak Şâtibe bölgesine yerleşti ve Güvercin Gerdanlığı adlı eserini burada kaleme aldı. Kelâm, felsefe, tarih ve edebiyat üzerine birçok eser kaleme alan İbn Hazm, 1064 yılında Huelva'da vefat etti.

Yazarın Kitapları

Back To Top