skip to Main Content
1653’te bugünkü Bulgaristan’ın Aydos kasabasında dünyaya geldi. Uzun süre Bursa’da yaşadığı ve orada vefat ettigi için Bursevî diye meşhur oldu. Küçük yaşta iken tasavvuf ve tarikat çevreleriyle irtibata geçti. 1664’te geldiği Edirne’de Abdülbaki Efendi’den çeşitli ilimlerle ilgili dersler aldı. 1672’de Osman Fazlı Efendi’den ders almak için İstanbul’a geldi. 1675’te “halifelik” aldı ve vaaz ve irşad için Üsküp’e gönderildi. 1681’de Edirne’de bulunduğu sırada, Bursa halifesi Şeyh Sun’ullah el-Amasevî’nin vefatı üzerine, yerine Bursa halifesi olarak tayin edildi. Meşhur tefsir kitabı Ruhu’l-Beyan’ı burada kaleme aldı. 1717 yılında Şam’a hicret ederek üç sene kaldı. Burada Tuhfe-i Recebiyye’nin de aralarında olduğu on kadar kitap ve risale yazdı. 1720 yılında tekrar Anadolu’ya döndü. Bursevî, Üftâde ve Hüdayî’den sonra Celvetiyye tarikatının en meşhur simalarından biridir. 20 Temmuz 1725’te Bursa’da vefat etti.

Yazarın Kitapları

Back To Top