skip to Main Content

Son dönem Osmanlı din ve siyaset adamlarından olan Ahmed Mahir, 1880’de doğdu. Ahmed Hicabî’den icazetini aldıktan sonra 1901’de İstanbul’a gitti. Mahkeme üyeliklerinde ve Şûra-yı Evkaf başkanlığında bulundu. Meclis-i Mebusan ve Büyük Millet Meclisi’nde milletvekilliği yaptı, Darülfünun’da tefsir ve kelam dersleri verdi. En hacimli eseri Hikem-i Atâiyye Şerhi’ni, eserdeki 321 hikmeti Arapça asılları ve tercümeleriyle verdikten sonra geniş bir şekilde açıklayarak kaleme aldı. Görevli olarak yaptığı Medine ve Rumeli seyahatlerinden sonra 1922’de Kastamonu’da vefat etti.

 

Back To Top