skip to Main Content
1913 yılında Kayseri'nin Develi ilçesinde doğdu. İlköğrenimini Develi Numune Mektebi’nde gördü. Kayseri ulemasından Develi Müftüsü İzzet Efendi'den medrese usulüne göre Mukaddimât-ı Ulum eğitimi aldı. Ankara'da bulunduğu sıralarda Kerkük ulemasından Muhammed Efendi’nin öğrencisi oldu. İskilipli İbrahim Ethem'den tasavvuf terbiyesi alan Âsım Köksal, aynı kişiden icazet aldı. 1933 senesinde Diyanet İşleri Başkanlığı’nda memuriyete başladı ve 31 yıl boyunca üst kurullarda çeşitli vazifelerde bulundu. 1964 senesinde İslâm Tarihi adlı eserini yazabilmek için emekli oldu.18 ciltlik İslâm Tarihi eseriyle 1983 yılında Pakistan’da Dünya Siret Birinciliği ödülünü kazanmıştır. 1995 yılında Türkiye Yazarlar Birliği tarafından yılın kültür adamı seçilmiştir. Büyük İslâm Âlimi Mustafa Âsım KÖKSAL 1998 yılında vefat etmiştir.

Yazarın Kitapları

Back To Top