skip to Main Content

1971’de Bandırma’da doğan Necdet Tosun, 1993’te Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nden mezun olup 1995’te Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde “İbn Arabî Öncesi Tasavvufta Halvet ve Uzlet” başlıklı yüksek lisansını tamamladı. “Tasavvufta Hâcegân Ekolü 12.-15. Yüzyıllar" başlıklı doktorasını da 2002’de tamamladıktan sonra 2006’da doçent, 2012’de profesör oldu. Belli başlı telif eserleri mevcut olan yazar, çok sayıda kitap tercümesi yapmış ve makale üretmiştir. Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Tasavvuf Anabilim Dalı’nda görev yapmaktadır.

Yazarın Kitapları

Back To Top