skip to Main Content
1938 yılında Konya'da doğdu. İlk ve ortaöğrenimini burada tamamladı. 2005 yılında Selçuk Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nden mezun oldu. 2006 yılında aynı fakülteye araştırma görevlisi olarak atandı. 2008 yılında Dine Psikolojik Yaklaşımda Değişimin Dinamikleri başlıklı teziyle yüksek lisansını tamamladı. 2013 yılında Marmara Üniversitesi'ne araştırma görevlisi olarak atanan araştırmacı, doktora tezine dayalı olarak geliştirdiği TÜBİTAK projesi ile SBD Tennessee Üniversitesi'nde misafir öğretim elemanı olarak bulundu. 2013 yılında Maneviyat Algısı ve Diğerkâmlıkla İlişkisi (Kan Bağışı Örneğinde Türkiye ve Amerika Karşılaştırmalı Nitel Bir Araştırma) başlıklı teziyle doktor unvanı alan Düzgüner; halen Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Din Psikolojisi anabilim adalında öğretim üyesi olarak çalışmaktadır.

Yazarın Kitapları

Back To Top