skip to Main Content

Anadolu’da yetişen büyük velîlerden biri olan Salahaddin Uşşakî, 1783’te Rumeli bölgesinde bulunan Kesriye’de dünyaya geldi. Yirmi yaşına kadar memleketinde kalıp ilim öğrendi, ardından İstanbul’a gelerek tahsiline İstanbul’da devam etti. Yirmi yedi yaşında Bâb-ı Âli’de katipliğe başladı. Teveccühünü kazandığı Hekimoğlu Ali Paşa ile Mısır’a gittiğinde kalbinde tasavvuf yoluna karşı bir alaka hasıl oldu, gittiği yerlerde tasavvuf büyükleriyle görüşmeye çalıştı. Ali Paşa ile Edirne’ye geçen Selahaddin Uşşakî, burada Cemaleddin Uşşakî’ye intisab etti ve paşadan resmî vazifesinden ayrılmasına müsaade etmesini rica etti. Şeyhi, kızını ona verdi, çocukları olduktan bir süre sonra hocası onları evden çıkardı. Bu durumu hemen kabullenen Selahaddin Uşşakî, hanımı ve çocuğuyla birlikte Horhor çeşmesi civarında, saraydaki bir olaydan ötürü suçlanan Tahir Ağa ile karşılaştı. Onun müşkülünü çözünce Tahir Ağa, onları evinde ağırladığı gibi daha sonra bir de ev hediye etti. Tahir Ağa Dergâhı’nın şeyhi oldu. Sonraları tekrar kayınpederinin evine gidince şeyhi, “O celâlim sayesinde bu ikrama kavuştun,” cümlesiyle ona gelen himmeti beyan etti. Salahaddin Uşşakî, 1789 Ramazan’ında, on dokuz yıllık ilim öğretiminden sonra Hakk’a yürüdü. Tahir Ağa Dergâhı’nda medfundur.

Yazarın Kitapları

Back To Top