skip to Main Content
1940 yılında Amasya’nın Akyazı köyünde doğdu. İlkokulu Akyazı’da, İmam-Hatip Okulu’nu Çorum’da, Yüksek İslâm Enstitüsü’nü İstanbul’da tamamladı. Mezuniyeti sonrasında üç sene Kastamonu İmam-Hatip Okulu’nda çalıştı. 1970-1975 yılları arasında Kayseri Yüksek İslâm Enstitüsü’nde ve daha sonra Bursa Yüksek İslâm Enstitüsü’nde görev yaptı. Enstitünün 1982’de Uludağ Üniversitesi’ne bağlı İlahiyat Fakültesi’ne dönüşmesinin ardından burada öğretim üyesi olarak tasavvuf dersleri vermeye başladı. “İslam Açısından Mûsikî ve Semâ” adlı teziyle doktor oldu.1987’de doçent, 1995’te profesör unvanlarını aldı. Ekim 2007’de de resmî görevinden emekli oldu.

Genelde İslam düşüncesi özelde ise tasavvuf disiplininde çok sayıda makale ve kitabı bulunan Süleyman Uludağ, tasavvuf ilminin klasiklerinin birçoğunu dilimize kazandırdı.

Yazarın Kitapları

Back To Top