skip to Main Content

Mevlânâ Celâleddin Rumî’nin büyük oğlu olan Sultan Veled, 1226 yılında Larende’de (Karaman) dünyaya geldi. İlk yıllarını dedesi Sultanü’l-Ulema Bahaeddin Veled ile geçirdi, ilk eğitimini babasından aldı ve onunla birlikte katıldığı muhtelif toplantılarda âlimlerin ilminden istifade etti. Konya’da ve Şam’da çeşitli âlimlerden medrese eğitimi aldı. Anne tarafından dedesi Şeyh Şerefüddin Efendi’nin yönetimi altında, kardeşi Alaeddin Çelebi ile birlikte önce Halep’e, sonra Şam’a gitti. Seyyid Burhaneddin Tirmizî, Şems-i Tebrizî, Hüsameddin Çelebi gibi birçok büyük âlim ve sufi ile olan münasebeti ile ilmini ve sülûk yolundaki çabasını ilerletti. Kendisiyle sistematikleşen ve kurumsallaşan Mevlevîlik, Anadolu Türklüğününün gelişmesinde önemli rol oynayarak halkı irşadda önemli bir okul haline geldi. Babasının vefatından sonra postu Hüsameddin Çelebi’ye bırakan Sultan Veled, Çelebi’nin postnişinliğinden sonra irşad görevini devraldı ve daima babası ile büyüklerin yolunda saygıyla ilerledi. Türk edebiyatında da, yazdığı ilk Türkçe gazellerle önemli bir konumda bulunan Sultan Veled, 1312’de Hakk’a yürüdü. Konya Mevlânâ Türbesi’nde medfundur.

 

Yazarın Kitapları

Back To Top