skip to Main Content
1926’da İstanbul’da doğdu. 1945 senesinde Robert Kolej’den mezun olduktan sonra Berkeley California Üniversitesi’nde iki sene mimari, sonra Londra Courtauld Enstitüsü’nde iki sene sanat tarihi tahsil etti. Ancak yüksek tahsilini Trenton, New Jersey’de Rutgers Üniversitesi’nde tamamladı. Buna ilaveten Paris’te Bernard Léger ve André Lhote’un atölyelerinde resim eğitimi aldı. Amerika’ya göç ettigi 1961 senesinden itibaren otuz yılı aşkın bir süre New Jersey Fairleigh Dickinson Üniversitesi’nde resim, heykel ve sanat tarihi profesörlüğü yaptı. 50’lerde, Paris’te başlayan ressamlık mesleği boyunca Avrupa ve Amerika’da birçok sergi açtı, eserleri Amerika’daki birçok müze ve üniversitenin koleksiyonlarına dahil oldu. 1965’te Guggenheim Fellowship mükafatını kazandı. Bilhassa 60’ların sonu, 70’lerin başında New York Riverside Müzesi’nde açtığı sergi ve yaptığı “şok edici” eserler ile münekkitler Tosun B. Bayraktaroğlu’nu “Shock Art” adını verdikleri bu yeni stilin mucidi ilan ettiler.

Fas’ta on sene iş adamlığı yaptı, bu süre içerisinde 1956’da Fas’ın istiklalini kazanmasındaki hizmetlerinden dolayı zamanın Başvekili Adnan Menderes tarafından Casablanca’ya T.C. Fahrî Konsolosu tayin edildi.
1974’te tanıştığı Şeyh Muzaffer Ozak’ın tesiri ile o tarihten itibaren kendisini tamamıyla İslamiyet ve tasavvuf ilmine vakfetti, kısa bir dervişlik devresinden sonra şeyhi tarafından Amerika kıtasında Cerrahî-Halvetî tarikatını ihdas etmekle vazifelendirildi. Otuz yıldan beri, çoğu Amerikalı mühtedilerden oluşan yüzlerce dervişine tasavvufi eğitim vermektedir.

Tosun B. Bayraktaroğlu’nun 1940’larda Türkçe yazdığı iki şiir kitabına ilaveten sanat ve sanat tarihine dair birçok makalesi, radyo ve televizyonlarda konuşmaları ve tasavvufa dair İngilizce’ye tercüme ve tefsir ettiği kitapları mevcuttur: The Way of the Sufi Chivalry, Inspirations on the Path of Blame, Secret of Secrets, Divine Governance of Human Kingdom, The Tree of Being, The Name and the Named, The Shape of Light ve The Path of Muhammad by Imam Birgivi.

The Name and the Named, Esmaü'l-Hüsna adıyla 2012'de, kendi hayat hikayesini anlattığı Amerika'da Bir Türk 2013'te Amerika'da Bir Türk'ün İngilizcesi Memoirs of a Moth 2014'te Sufi Kitap tarafından yayımlanmıştır.

Yazarın Kitapları

Back To Top