skip to Main Content
İstanbullu Miskyağcı Salih Efendi'nin oğlu olan Yahya Agâh Efendi, Kadiriyye ve Nakşibendiyye'yi bünyesinde birleştiren "Zenburiyye" tarikatının "Sadıkiyye" şubesi(kolu) müntesibi ve İstanbul'da Davutpaşa semtinde bulunan Erdi Baba Dergahı'nın da postnişinidir. Tarîkat Kıyafetleri adlı eserinin İstanbul'da Süleymaniye ve Hakkı Tarık Us kütüphanelerinde olmak üzere iki nüshası bulunmaktadır.

Yazarın Kitapları

Back To Top