skip to Main Content
A
B
C
D
E
F
H
İ
K
M
N
Ö
O
R
S
Ş
T
Y
 • Abdülkâdir Geylânî
 • Ahmet Özhan
  1950’de Urfa’da doğdu. İlk müzik terbiyesini ailesinden aldı. Daha sonra İstanbul Belediye Konservatuarı ile Üsküdar Musikî Cemiyeti’nde değerli hoca Emin Ongan’dan müzik tahsilini
 • Ali Ayten
  Prof. Dr. Ali Ayten, 1996’da Derbent (Konya) Lisesi’nden, 2002’de Selçuk Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nden mezun oldu. 2004’te “Kendini Gerçekleştirme ve Dindarlık İlişkisi”
 • Annemarie Schimmel

  1922’de Erfurt’ta doğdu. 1941’de Berlin Üniversitesi’nde İslâmî Araştırmalar sahasında doktora yaptı. 1946-54 yılları arasında

 • Asaf Duraković
  1940 yılında Bosna Hersek'in Stolac kasabasında doğdu. McMaster ve Zagreb Üniversitelerinde öğrenimini tamamladıktan sonra nükleer tıp ve radyoloji profesörü olarak çeşitli
 • Belkıs İbrahimhakkıoğlu
  1950 Erzurum doğumlu. İlk ve orta tahsilini Erzurum’da tamamladı. İ.Ü. İktisat Fakültesi’ni bitirdi. Uzun yıllar Türk Edebiyatı Vakfı ve Türk Edebiyatı dergisinde yöneticilik
 • Carl W. Ernst

  1950'de Los Angeles’ta doğdu. 1973'te Stanford Üniversitesi'nde karşılaştırmalı

 • Claude Addas

  Ibn “Arabi ou la quête du Soufre rouge” isimli teziyle 1987 yılında Paris Üniversitesi’nden doktorasını aldı. İbn Arabi’ye ait Kitabu

 • Dilaver Gürer

  1965'te Yozgat'ta doğdu. Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nden mezun olduktan sonra Osmanlı Arşivi Daire Başkanlığı'nda başbakanlık uzman yardımcılığı görevini

 • Ebu Abdurrahman Es- Sülemî
  Ebu Abdurrahman es-Sülemî (942-1021), Horasan'da yetişen evliyanın büyüklerindendir. Fıkıh, tefsir, hadis, lügat âlimi olmakla birlikte evliyanın
 • Ekrem Demirli
  Rize-İkizdere doğumlu. 1993’te Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nden mezun olduktan sonra 1995’te Abdullah İlâhî’nin Keşfü’l-Vâridât’ı adlı teziyle yüksek
 • Emin Işık
  1936 yılında Hatay merkez ilçeye bağlı Karmanca Köyü'nde doğdu. İlk dinî eğitimini aynı zamanda köyün imamı olan babası Hoca Şemseddîn Efendi'den talim etti. İlkokuldan sonra iki
 • Eşrefoğlu Rûmî

  1300’lü yılların ortalarında İznik’te dünyaya geldi. Asıl adı Abdullah olmakla birlikte baba adına istinaden “Eşrefoğlu” ya da

 • Eva de Vitray Meyerovitch
  Fransız aristokrat bir aileden gelen 1909 doğumlu Eva de Vitray-Meyerovitch (Eva dö Vitre-Meyeroviç) hukuk ve felsefe eğitimi aldıktan sonra, felsefe doktorası yaptı.
 • Feridüddin Attar

  Daha çok Ferîdüddîn Attâr ismiyle bilinen Ebu Hamid Muhammed bin Ebubekir İbrahim bin İshak Attar Nişaburî, medreseleri ve tekkeleriyle meşhur olan Horasan

 • Hâris el-Muhâsibî
  Hâris el-Muhâsibî, 781 ya da 786 yılında Basra'da dünyayı teşrif etti. Genç yaşta, ilim tahsil etmek üzere Bağdat'a gitti. İmam Şâfiî'nin
 • Hasan Kamil Yılmaz
  1952 İzmit/Karaabdülbaki doğumlu. 1963’te Akmeşe Bölge İlkokulu’nu, 1970’te Adapazarı İmam Hatip Lisesi’ni bitirdi. Aynı yıl İzmit Sarımeşe Köyünde üç ay süreyle
 • Hatice Alibaşoğlu
 • Hayat Nur Artıran

  H. Nur Artıran, öğrenimini tekstil üzerine tamamlayarak uluslararası firmalarda yönetici olarak çalıştı.
  Çocukluğundan beri bazı sufi üstatların

 • Hüseyin Cisrî
  Trablusşam’da doğdu. On sekiz yaşına kadar Trablus’ta dinî ilimler okudu. Daha sonra felsefe ve teknik bilimlerle ilgilendi. Ezher’e gitti. Aklî ve tabiî ilimlere ilgi duydu, siyasî ve
 • Hüseyin Kutlu
  1949 yılında Konya’da doğdu. 1966-1967’de Konya İmam Hatip Okulu’ndan mezun oldu. 1968 yılında İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Felsefe Bölümü’ne kaydoldu. Tahsilini
 • İbn Atâullah El İskenderî
  Mâlikî âlimlerin ve Şâzelî tarikatının büyüklerindendir. İsmi, Ahmed bin Muhammed’dir. İbn Atâullah el-İskenderî adı ile meşhur olmuştur. Ebu’l-Abbâs-ı Mürsî’nin talebesi
 • İbn Hazm
  İbn Hazm el-Endelüsî (Ebu Muhammed Ali b. Ahmed b. Saîd b. Hazm el-Endelüsî el-Kurtubî), 994'te Endülüs Kurtubasında doğmuş çok yönlü
 • İbnü'l- Cevzî

  Ebu’l-Ferec Abdurrahman ibnü’l-Cevzî altı yaşından itibaren iyi bir eğitim gördü. Çocuk yaşta vaazlar vermeye başladı. Yaşı büyüdükçe ve ilmi arttıkça

 • İmam Gazâlî
  İsmi, Muhammed bin Muhammed bin Muhammed bin Ahmed’dir. Künyesi Ebû Hâmid, lakabı Hüccetü'l-İslam ve Zeynüddîn’dir. Gazzâlî nisbesiyle meşhur olmuştur. 1058'de(H. 450) Tûs
 • İ̇mam Rabbanî Ahmed Sirhindî

  1563’te Hindistan’ın Sirhind şehrinde dünyaya geldi. Lakabı “Bedreddin” olmakla birlikte Hz. Ömer’in soyundan geldiği için

 • İsmail Hakkı Bursevî
  İsmail Hakkı Bursevî Hazretleri, 1653’te bugünkü Bulgaristan’ın Aydos kasabasında dünyayı teşrif etti. Uzun süre Bursa’da yaşadığı ve orada vefat
 • Kenan Gürsoy
  (Prof. Dr.) 1950 yılında Ankara’da doğan Kenan Gürsoy, orta öğrenimini Saint Benoit Fransız Erkek Lisesi’nde tamamladıktan sonra Fransız Hükümeti’nin vermiş olduğu bir bursla
 • Kolektif -
 • Kudsi Erguner
  Kudsi Erguner, geleneksel mevlevi sufi müziğinin ustası ve Ney enstrümanının bilinen icrâcılarından biridir. Babası Ulvi Erguner de önemli bir neyzen idi. Yetmişli yıllarda Paris'e
 • M. Âsım Köksal
  1913 yılında Kayseri'nin Develi ilçesinde doğdu. İlköğrenimini Develi Numune Mektebi’nde gördü. Kayseri ulemasından Develi Müftüsü İzzet Efendi'den medrese usulüne göre
 • M. Fatih Çıtlak
  1967 yılında İstanbul’da doğdu. Orta öğrenimini İstanbul Fatih İmam Hatip Lisesi’nde tamamladı. Marmara Üniversitesi Türkoloji Bölümü’nde öğrenim görürken Arapça ve İslâmî
 • Mahmud Erol Kılıç
  İstanbul’da doğdu. Sırasıyla Hırka-i Şerif İlkokulu, Vefa Lisesi ve İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi’nde öğrenim gördü. Ayrıca bazı âlimlerden klasik tarzda
 • Martin Lings
  Martin Lings, 1909 yılında İngiltere’nin Lancashire şehrinde doğdu. Lisans (1932) ve yüksek lisans (1937) derecelerini Oxford Üniversitesi’nde İngiliz Edebiyatı bölümünden aldı.
 • Mehmed Safiyüddin Erhan

  1954’te Bursa’da doğdu. Köklü bir aileden gelen Erhan, Eşrefoğlu Rumî’nin torunlarındandır. Ailesindeki tanınmış

 • Mevlânâ Celâleddin Rûmî
  Hz. Mevlânâ, 30 Eylül 1207 günü, bugün Afganistan sınırları içinde yer alan Horasan yöresindeki Belh şehrinde doğdu Hz.
 • Mim Kemâl Öke
  Kökeni Orta Asya Uygur Türklerine dayanan bir ailenin çocuğu olarak 1955’te İstanbul’da doğdu. İlköğrenimini Şişli Terakki Lisesi’nde bitirdi. 1973’te Robert Kolej’den mezun
 • Mim Kemal Oke

  Receiving his high school education at Robert College and higher education in the fields of economics and history at Cambridge University, Mim Kemal Öke has become a professor at

 • Muhyiddin İ̇bn Arabî
  Adı, künyesi ve sıfatı ile birlikte Şeyh-i Ekber Ebû Bekr-i Muhammed bin Ali’dir. Ebû Bekr İbn-i Arabî ismi ile de meşhûrdur. 560 (m. 1165)’da, Endülüs’de Mürsiye kasabasında
 • Muhyiddin Şekûr

  Ohio, Cleveland’da doğan ve bugüne kadar profesyonel hayatı boyunca çeşitli akademik görevlerde bulunan Şekûr 1973’te ABD Kent Eyalet

 • Muhyiddin Shakoor
  Muhyiddin Shakoor was born and raised in Cleveland, Ohio. After having worked as a family therapist and professor of Counselor Education at the State University of New York for more than thirty
 • Mustafa Merter

  1947’de İstanbul’da doğdu. Avusturya Lisesi’nde başladığı ortaöğrenimini İsviçre’de sürdürdü. Lise

 • Necdet Tosun

  1971’de Bandırma’da doğan Necdet Tosun, 1993’te Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nden mezun olup 1995’te Marmara

 • Necmeddin Şahinler
 • Ömer Güçlü
  Kayseri doğumlu olan yazarın eğitim hayatının tamamı Ankara’da geçti. Lisansını Hacettepe Üniversitesi Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık bölümünde,
 • Ömer Tuğrul İnançer
  1946’da Bursa’da doğdu. Orta tahsilini Bursa’da tamamlayıp İstanbul Hukuk Fakülte-si’ni bitirdi. Yirmi yıl kadar muhtelif şirketlerde müşavir-avukatlık yaptıktan sonra 1991
 • Osman Nuri Küçük
  1976 yılında Erzurum’da doğdu. Atatürk Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nden mezun oldu (1998). Üniversite öğrenimi esnasında başladığı hafızlığını tamamladı. 2001 yılında
 • Rabia Christine Brodbeck
  İsviçre’nin Basel şehrinde doğdu. 12 yaşında bale eğitimine başladı. Londra’da bale ve modern dans eğitimi gördü. Tek başına gerçekleştirdiği performanslarla dünyaca ünlü bir
 • Râgıb el-İsfahanî

  Künyesi Ebu’l-Kâsım Hüseyin b. Muhammed b. El-Mufaddal er-Râgıb el-İsfahanî olmakla birlikte müfessir, Arap dili âlimi, ahlak

 • Raif Vırmiça

  1950’de Prizren’de doğdu. İlkokulu ve liseyi burada bitirdi, Priştine Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden 1974’te mezun olup

 • Reşat Öngören

  1963 Ünye doğumlu olan Reşat Öngören, Üsküdar Ümraniye Lisesi’nde tamamladığı lise eğitiminden sonra yüksek

 • Robert Frager

  Robert Frager, ABD’li psikolog, yazar, sufi. Benötesi (Transpersonal) Psikoloji’nin öncülerinden ve Pozitif Psikoloji’nin kurucu babalarından olan Frager,

 • Sadettin Ökten
  1942’de Beyazıt’ta dünyaya gelen Sadettin Ökten imam hatip okullarının kurucusu Mahmud Celaleddin Ökten’in oğludur. Vefa Lisesini ve İTÜ İnşaat Fakültesi’ni bitirmiştir. Mimar ve
 • Şefik Can
  Sertarîk Mesnevî-hân Şefik Can, Erzurum’un Tebricek köyünde 1910 yılında hayata gözlerini açtı. Babası, Erzurum’da müderrislik yapan Tevfîk Efendi; annesi ise Gülşen
 • Şehabeddin Sühreverdi
  Şeyh İşrak, Şeyh Maktul, Şeyh Şehid ve Şehab-ı Maktul lâkaplarıyla tanınan Ebu'l-Fütuh Şeyh Şahabeddin Yahya bin Habeş bin Emirek Sühreverdi hicri 549'da İran'ın Zencan vilayetine
 • Şemseddin Sivasî

  Halvetiyye tarikatının Şemsiyye (Sivasiyye) kolunun kurucusu Şemseddin Sivasî, Anadolu’da yetişen büyük velîlerdendir. Asıl ismi

 • Şerif Yusuf
  Kimi gülü anlatır kimi bülbülü. Şerif Yusuf gülistanda oturmayı tercih eden ve tüm insanlığı durduğu yere davet derdinde olan bir şair ve yazar. Edebiyat mezunu. Akademik kariyerine
 • Sevde Düzgüner
  1938 yılında Konya'da doğdu. İlk ve ortaöğrenimini burada tamamladı. 2005 yılında Selçuk Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nden mezun oldu. 2006 yılında aynı
 • Şeyh Abdullah Salâhaddîn-i Uşşâkî

  Anadolu’da yetişen büyük velîlerden biri olan Salahaddin Uşşakî, 1783’te Rumeli bölgesinde bulunan Kesriye’de

 • Şeyh Abdurrahmân Sâmî-yi Uşşâkî

  1879’da Manisa’da (Saruhan) dünyaya geldi. Baba tarafından Hz. Ömer’in (ra) soyundan geldiği nakledilir. Tahsiline memleketinde

 • Seyyid Yahya Şirvanî
  Halvetî, yolunun ileri gelenlerinden. Şirvan’ın, Şemah şehrinde dünyâya geldi. Babası Seyyid Behâeddîn-i Şirvânî, Şemâh’ın ileri gelen zenginlerinden idi. Yahyâ Şirvânî, 869
 • Shems Friedlander
  “New York City’nin kalbinde” doğmuş olan Shems Friedlander ödüllü bir grafik tasarımcısı, usta bir fotoğrafçı, ressam, şair, film yapımcısı ve tasavvuf hakkında kitapları olan
 • Sipehsâlâr Feridun Bin Ahmed

  Babasının vefatından sonra yerine, Alaeddin Keykubad tarafından tayin edilen Feridun bin Ahmed, cesur bir Selçuklu komutanıydı

 • Süleyman Belhî
 • Süleyman Uludağ
  1940 yılında Amasya’nın Akyazı köyünde doğdu. İlkokulu Akyazı’da, İmam-Hatip Okulu’nu Çorum’da, Yüksek İslâm Enstitüsü’nü İstanbul’da tamamladı. Mezuniyeti sonrasında
 • Sultan Veled

  Mevlânâ Celâleddin Rumî’nin büyük oğlu olan Sultan Veled, 1226 yılında Larende’de (Karaman) dünyaya geldi. İlk yıllarını

 • Tosun Bekir Bayraktaroğlu
  1926’da İstanbul’da doğdu. 1945 senesinde Robert Kolej’den mezun olduktan sonra Berkeley California Üniversitesi’nde iki sene mimari, sonra Londra Courtauld Enstitüsü’nde iki sene
 • Yahyâ B. Sâlih El- İ̇slâmbolî
  İstanbullu Miskyağcı Salih Efendi'nin oğlu olan Yahya Agâh Efendi, Kadiriyye ve Nakşibendiyye'yi bünyesinde birleştiren "Zenburiyye" tarikatının "Sadıkiyye" şubesi(kolu) müntesibi ve
Back To Top